57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хронологія та мотиви присудження премії імені Альфреда Нобеля з економіки (1969—2009)

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Рік присудження премії
Прізвище лауреата
Країна
Тема
1969
Тінберген Ян
(Tinbergen Jan)
Нідерланди
Нідерланди
«За створення і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».
Фріш Рагнар Антон Кіттілх
(Frisch Ragnar Anton Kittil)
Норвегія
Норвегія
1970
Самуельсон Пол Ентоні
(Samuelson Paul Anthony)
США
США
«За наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну економічну теорію».
1971
Кузнець Саймон Сміт
(Kuznets Simon Smith)
США
Україна
США
(Україна)
«За емпіричне обґрунтування тлумачення економічного зростання».
1972
Хікс Джон Річард
(Hicks John Richard)
Англія
Англія
«За новаторський внесок у загальну теорію рівноваги і теорію добробуту».
Ерроу Кеннет Джозеф
(Arrow Kenneth Joseph)
США
США
1973
Леонтьєв Василь Васильович
(Leontief Wassily Wassilyovitch)
США
Росія
США
(Росія)
«За розвиток методу «витрати—випуск» і його застосування до вирішення важливих економічних проблем».
1974
Мюрдаль Гуннар Карл
(Myrdal Gunnar Karl)
Швеція
Швеція
«За основоположні роботи з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних і інституційних явищ».
Хайєк Фрідріх Август фон
(Hayek Friedrich August von)
Австрія
Англія
Австрія
(Англія)
1975
Канторович Леонід Віталійович
(Kantorovich Leonid Vitaliyevich)
Росія
Росія
«За внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів».
Купманс Т’яллінг Чарлз
(Koopmans Tjalling Charles)
США
Нідерланди
США
(Нідерланди)
1976
Фрідман Мілтон
(Friedman Milton)
США
США
«За досягнення в галузі аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки монетарної теорії, а також за практичний показ складності політики економічної стабілізації».
1977
Улін Бертіль Готтгард
(Ohlin Bertil Gotthard)
Швеція
Швеція
«За внесок у теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу».
Мід Джеймс Едуард
(Meade James Edward)
Англія
Англія
1978
Саймон Герберт Александер
(Simon Herbert Alexander)
США
США
«За новаторські дослідження процесу ухвалення рішень у рамках економічних організацій».
1979
Шульц Теодор Вільям
(Schultz Theodore William)
«За новаторські дослідження економічного устрою країн, що розвиваються».
Льюїс Вільям Артур
(Lewis William Arthur)
Англія
Англія
1980
Клейн Лоуренс Роберт
(Klein Lawrence Robert)
США
США
«За створення економічних моделей і їх застосування до аналізу коливань економіки та економічної політики».
1981
Тобін Джеймс
(Tobin James)
«За аналіз стану фінансових ринків і їх впливу на політику ухвалення рішень у сфері витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами».
1982
Стіглер Джордж Джо
(Stigler George Joseph)
«За новаторські дослідження промислових структур функціонування ринків, причин і наслідків державного управління».
1983
Дебре Джерард
(Debreu Jerard)
США
Франція
США
(Франція)
«За внесок у наше розуміння теорії загальної рівноваги і умов, за яких загальна рівновага існує в деякій абстрактній економіці».
1984
Стоун Річард Джон Ніколас
(Stone Richard Dzhon Nikolae)
Англія
Англія
«За фундаментальний внесок у розробку системи національних рахунків й істотне вдосконалення основ емпіричного економічного аналізу».
1985
Модільяні Франко Енріко
(Modigliani Franco Еnriko)
США
Італія
США
(Італія)
«За аналіз поведінки людей відносно заощаджень, що має винятково важливе прикладне значення в створенні національних пенсійних програм».
1986
Бюкенен Джеймс Мак-Гілл
(Buchanan James McGill)
США
США
«За дослідження договірних і конституційних основ теорії ухвалення економічних і політичних рішень».
1987
Солоу Роберт Мертон
(Solow Robert Merton)
«За внесок у теорію економічного зростання».
1988
Аллє Моріс
(Allais Maurice)
Франція
Франція
«За внесок у сучасну економічну теорію, пов’язаний із розробкою: загальної теорії рівноваги й оптимального розподілу ресурсів, теорії капіталу й економічного зростання, теорії грошей і циклів, теорії вибору в умовах ринку».
1989
Ховельмо Трюгве Магнус
(Haavelmo Trygve Magnus)
Норвегія
Норвегія
«За визначення ролі теорії ймовірностей, як фундаменту економетрики і за аналіз економічних структур».
1990
Марковіц Гаррі Макс
(Markowitz Harry Max)
США
США
«За створення теорії вибору портфельних інвестицій».
Шарп Вільям Форсіс
(Sharpe William Forsyth)
«За внесок у теорію формування ціни фінансових активів».
Міллер Говард Мертон
(Miller Howard Merton)
«За фундаментальний внесок у теорію фінансування корпорацій».
1991
Коуз Рональд Гаррі
(Coase Ronald Harry)
Англія
Англія
«За відкриття і роз’яснення значення вартості укладання угод та майнових прав для інституціональної структури економіки та її функціонування».
1992
Беккер Гаррі Стенлі
(Becker Gary Stanley)
США
США
«За розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу щодо проблем людської поведінки й взаємодії, включаючи поведінку поза ринковою сферою».
1993
Фогель Роберт Вільям
(Fogel Robert William)
«За впровадження нових економічних методів для вивчення історичних процесів».
Норт Дуглас Сесіль
(North Douglas Cecil)
1994
Неш Джон Форбс
(Nash Joh Forbes)
«За проведений аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор».
Харшані Джон Чарльз
(Harsanyi John Charles)
Зелтен Райнхард
(Selten Reinhard)
Угорщина
Німеччина
(Угорщина)
Німеччина
1995
Лукас Роберт
(Lucas Robert)
США
США
«За розвиток і застосування гіпотези раціональних очікувань, трансформацію макроекономічного аналізу і поглиблення розуміння економічної політики»
1996
Міррліс Джеймс Александер
(Mirrlees James Alexader)
Англія
Англія
«За вклад в економічну теорію стимулів за наявності асиметричної інформації».
Вікрі Вільям Спенсер
(Vickrey William Spencer)
США
Канада
США
(Канада)
«За схему аукціону (торгів) — класичний взірець асиметричної інформації».
1997
Скоулз Мюрон Самуел
(Scholes Myron Samuel)
США
США
«За розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів.»
Мертон Роберт Кархарт
(Merton Robert Сarhart)
Канада
США
(Канада)
США
«За роботи з ціноутворення на опціони і пасиви корпорацій».
1998
Сен Амартья Кума
(Sen Amartya Kumar)
Індія
Індія
«За внесок в економічний аналіз добробуту населення».
1999
Манделл Роберт Александер
(Mundell Robert Alexander)
Канада
Канада
«За аналіз монетарної і фіскальної політики при різних обмінних курсах і за аналіз оптимальних валютних зон».
2000
Хекмен Джеймс Джозеф
(Heckman James Joseph)
США
США
«За розвиток теорії та методів аналізу соціально-економічних факторів і, зокрема, залежності рівня освіти, місця проживання від економічних умов життя конкретної особи».
МакФедден Данієль Літл
(McFadden Little Daniel)
«За розвиток теорії і методів аналізу дискретної вибірки».
2001
Акерлоф Джордж
(Akerlof George)
«За аналіз ринків з несиметричною інформацією».
Спенс Майкл Ендрю
(Spence Michael Andrew)
Стігліц Джозеф Юджин
(Stiglitz Joseph Eugene)
2002
Канеман Деніел
(Kahneman Daniel)
США
Ізраїль
США
(Ізраїль)
«За застосування психологічної методики в економічній науці, особливо — під час дослідження формування думок і ухвалення рішень в умовах невизначеності».
Сміт Вернон Ломакс
(Smith Vernon Lomax)
США
США
«За лабораторні експерименти як засіб в емпіричному економічному аналізі, особливо в аналізі альтернативних ринкових механізмів».
2003
Енгл Роберт Фрай
(Engle Robert Fry)
«За метод аналізу тимчасових рядів в економіці на основі математичної моделі з авторегресійною умовною гетероскедастичністю (ARCH)».
Гренджер Клайв
(Granger Clive)
Англія
Англія
«За метод коінтеграції для аналізу тимчасових рядів в економіці».
2004
Кідланд Фінн Ерлінг
(Kydland Finn Erling)
Норвегія
Норвегія
«За внесок у вивчення впливу фактора часу на економічну політику і за дослідження рушійних сил ділових циклів».
Прескотт Едвард Крістіан
(Prescott Edward Christian)
США
США
2005
Ауманн Роберт Ісраель Джон
(Aumann Robert Yisrael John)
Ізраїль
(Ізраїль)
«За поглиблення розуміння суті конфлікту і співпраці шляхом аналізу теорії ігор».
Шеллінг Томас Кромбі
(Schelling Thomas Crombie)
США
США
2006
Фелпс Едмунд Строзер
(Phelps Edmund Strother)
«За аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці».
2007
Гурвіч Леонід
(Hurwicz Leonid)
«За створення основ теорії оптимальних механізмів».
Мескін Ерік Старк
(Maskin Eric Stark)
Майєрсон Роджер Брюс
(Myerson Roger Bruce)
2008
Кругман Пол Робін
(Krugman Paul Robin )
«За аналіз структури торгівлі і географічного розподілу економічної активності».
2009
Вільямсон Олівер Ітон
(Williamson Oliver Eaton)
«За дослідження в галузі економічного управління».
Остром Елінор
(Ostrom Elinor)


http://pics.smotri.com/player.swf?file=v18811874cd0&autoStart=false&str_lang=rus&xmlsource=http%3A%2F%2Fpics%2Esmotri%2Ecom%2Fcskins%2Fblue%2Fskin%5Fcolor%2Exml&xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.loadup.ru%2Fcontent%2Fskin_rbc.xml