57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Харшані Джон Чарльз

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джон Чарльз Харшані‎
Американський економіст Джон Чарльз Харшані (Харсаньі, Харшаньі, Харсані)
John Charles Harsanyi
(1920—2000)

Дж. Харшані є автором праць з утилітарної етики, якою визнається користь чи ефективність критерію моральності, економіки добробуту, а також взаємовплив економіки та моральної філософії. Серед його книг найбільш відома «Нариси з етики, суспільної поведінки і наукового трактування». У 1994 р. Дж. Харшані було присуджено Нобелівську премію з економіки «за проведений аналіз рівноваги в некооперативних іграх», яку він поділив з Дж. Нешом і Р. Зелтеном.

ТВОРИ
 • Межличностные сравнения полезности / Джон Харсаньи // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 447–453.
 • Ценностные суждения / Джон Харсаньи // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 855–859.
 • Игры с неполной информацией / Джон Харшаньи // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 44—63.
ЛІТЕРАТУРА
 • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 9—14.
 • Довбенко М. Харшані (Harsanyi) Джон-Чарльз / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 866—868.
 • Довбенко М. В. Харшані Джон Чарльз (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 242—247.
 • Румянцева Е. Е. Харсани (Harsanyi) (Харшани, Харсаньи) Джон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 719—720.
 • Харсани (Harsanyi) Джон Чарлз // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 56. — С. 129.
 • Харшаньи (Harsanyi) Джон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 868.
 • Харшаньи (Harsanyi) Джон (р. 1920) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1374–1375.
 • Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці : [Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 2. — С. 117—121.