57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Харшані Джон Чарльз

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джон Чарльз Харшані‎
Американський економіст Джон Чарльз Харшані (Харсаньі, Харшаньі, Харсані)
John Charles Harsanyi
(1920–2000)
Дж. Харшані є автором праць з утилітарної етики, якою визнається користь чи ефективність критерію моральності, економіки добробуту, а також взаємовплив економіки та моральної філософії. Серед його книг найбільш відома «Нариси з етики, суспільної поведінки і наукового трактування». У 1994 р. Дж. Харшані було присуджено Нобелівську премію з економіки «за проведений аналіз рівноваги в некооперативних іграх», яку він поділив з Дж. Нешом і Р. Зелтеном.


ТВОРИ
  • Межличностные сравнения полезности / Джон Харсаньи // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 447–453.
  • Ценностные суждения / Джон Харсаньи // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 855–859.
  • Игры с неполной информацией / Джон Харшаньи // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 44–63.
ЛІТЕРАТУРА
  • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
  • Довбенко М. Харшані (Harsanyi) Джон-Чарльз / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 866–868.
  • Довбенко М. В. Харшані Джон Чарльз (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 242–247.
  • Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці : [Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 117–121.