57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Від упорядників

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошукНауковою бібліотекою ім. М. В. Довнар-Запольського Київського національного університету імені Вадима Гетьмана» створено науково-освітній ресурс «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки». В основу ресурсу покладено матеріали бібліографічного покажчика «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969–2009 рр. : бібліогр. покажч. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; уклад.: Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; наук. ред. Т. В. Куриленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – 219 с.».

Ресурс «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки» надає користувачам інформацію про Нобелівську премію з економіки, що присуджується з 1969 р. Представлено широке коло джерел: праці лауреатів Нобелівської премії з економіки мовою оригіналу та в перекладі українською та російською мовами різних років видання, публікації про життя, діяльність і наукові здобутки всесвітньовідомих економістів.

Матеріали про лауреатів розміщено у хронологічній послідовності за роком присудження премії. Інформація про кожного лауреата подається окремо в такій послідовності: коротка довідка (роки життя, країна, визначення Нобелівським комітетом мотивів присудження премії), список праць лауреата і літератури про нього. Список праць лауреатів згруповано за прямою хронологією публікацій. Література про лауреатів – за алфавітом прізвищ авторів і назв видань. Ресурс розраховано на викладачів, студентів, аспірантів і широке коло читачів, що цікавляться досягненнями у галузі економічних наук.

Ресурс систематично поповнюється новою інформацією.