57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Вікрі Вільям Спенсер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Вільям Спенсер Вікрі‎
Американський економіст Вільям Спенсер Вікрі
William Spencer Vickrey
(1914—1996)

Основні наукові праці Вільяма Вікрі являють собою фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів за умов асиметричної інформації, чим зумовлюється неспроможність функціонування нормального ринку, де неякісні товари витісняють перспективні новації. Асиметричність інформації, наприклад, опосередковано спричиняє безробіття, коли більшість працездатного населення активно шукає роботу. Брак інформації призводить до фальшованої поведінки партнерів, морального ризику. Більша частина досліджень ученого зосереджена на розв’язання економічної ефективності оподаткування доходів. В. Вікрі було присуджено Нобелівську премію у 1996 р. з економіки за «найвагоміший його внесок — схему аукціону (торгів) — класичний взірець асиметричної інформації». Так званий аукціон Вікрі є соціально ефективним винаходом.

ЛІТЕРАТУРА
  • Вергун В. Вікрі (Wicrie) Вільям / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 233.
  • Викри (Vickrey) Уильям // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 9. — С. 153.
  • Викри (Vickrey) Уильям Спенсер // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 870.
  • Викри (Vickrey) Уильям (р. 1914–1996) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 148.
  • Довбенко М. В. Вікрі Вільям Спенсер (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 269—273.
  • Маслов А. О. Інформаційна асиметричність на ринку праці: «аукціон Вікрі» й «економіка батога та пряника» Дж.-А. Міррліса / А. О. Маслов // Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Розд. 4. – С. 303–316.
  • Полтерович В. М. Оптимальный выбор экономических институтов : [аукционы Викри] / В. М. Полтерович // Экономика и математические методы. — 2003. — Т. 39, № 4. — С. 52—58.
  • Предоставление универсальной услуги: практическое применение теории аукционов : лекция по случаю вручения Уильяму Викри Нобелевской премии : лекция прочитана П. Милгромом (Paul Milgron) 9 декабря 1996 г. // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 127—141.
  • Румянцева Е. Е. Викри (Vickrey) Уильям / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 86.