57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Кідланд Фінн Ерлінг

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Фінн Ерлінг Кідланд
Норвезький економіст Фінн Ерлінг Кідланд (Кідленд, Кюдланд, Кютланд) (Finn Erling Kydland)
Finn Erling Kydland
(н. 1943)
Ф. Кідланд спеціалізується на вивченні проблем економічної політики і циклічних коливань, лауреат Нобелівської премії з економіки 2004 р. «за внесок у вивчення впливу фактора часу на економічну політику і за дослідження рушійних сил ділових циклів». Навчався в Норвезькій школі економіксу і ділового адміністрування. Ступінь доктора філософії Ерлінг Кідланд отримав в університеті Карнегі-Меллон. Викладав у школі бізнесу Теппера і Каліфорнійському університеті (кампус у Санта-Барбарі).
ТВОРИ
  • Аргентина: «потерянное десятилетие» и последующее оживление / Ф. Кидланд, К. Заразага // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 4. – C. 6–12.
  • Теория совокупных количественных показателей / Ф. Кидланд // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. – Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 396–414.
ЛІТЕРАТУРА
  • Балашова Е. Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобелевская премия 2004 г. по экономике) / Е. Балашова // Вопросы экономики. – 2005. – № 1. – С. 133–143.
  • Воронов Ю. П. Правила важнее прав. Нобелевские лауреаты по экономике 2004 г. : [Ф. Кидланд, Э. Прескотт] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2005. – № 1. – С. 102–116.
  • Довбенко М. В. Про послідовність і транспарентність економічної політики : [Е. Прескотт, Ф. Кюдланд] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2005. – № 2. – С. 107–114.
  • Заклета О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення : [Я. Тінберген, Р. Лукас, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен] / О. Заклета, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 194–201.
  • Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории : [Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, М. Фридман, Р. Лукас, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс] / О. Замулин // Вопросы экономики. – 2005. – № 1. – С. 144–153.
  • Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки / В. Козюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 4. – С. 148–159.
  • Нобелівська премія 2004 року в галузі економіки : [Ф. Кюдланд, Е. Прескотт] // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 145–148.
  • Осадчая И. Нобелевская премия по экономике 2004 года : [Ф. Кидлэнд, Э. Прескотт] / И. Осадчая // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 18–23.