57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Кідланд Фінн Ерлінг

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Фінн Ерлінг Кідланд
Норвезький економіст Фінн Ерлінг Кідланд (Кідленд, Кюдланд, Кютланд) (Finn Erling Kydland)
Simon Smith Kuznets
(н. 1943)

Ф. Кідланд спеціалізується на вивченні проблем економічної політики і циклічних коливань, лауреат Нобелівської премії з економіки 2004 р. «за внесок у вивчення впливу фактора часу на економічну політику і за дослідження рушійних сил ділових циклів». Навчався в Норвезькій школі економіксу і ділового адміністрування. Ступінь доктора філософії Ерлінг Кідланд отримав в університеті Карнегі-Меллон. Викладав у школі бізнесу Теппера і Каліфорнійському університеті (кампус у Санта-Барбарі).ТВОРИ
 • Аргентина: «потерянное десятилетие» и последующее оживление / Ф. Кидланд, К. Заразага // Проблемы теории и практики управления. — 2005. — № 4. — C. 6—12.
 • Теория совокупных количественных показателей / Ф. Кидланд // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. — Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. — Вып. 5, № 3. — С. 396—414.
ЛІТЕРАТУРА
 • Балашова Е. Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобелевская премия 2004 г. по экономике) / Е. Балашова // Вопросы экономики. — 2005. — № 1. — С. 133—143.
 • Воронов Ю. П. Правила важнее прав. Нобелевские лауреаты по экономике 2004 г. : [Ф. Кидланд, Э. Прескотт] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2005. — № 1. — С. 102—116.
 • Довбенко М. В. Про послідовність і транспарентність економічної політики : [Е. Прескотт, Ф. Кюдланд] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. — 2005. — № 2. — С. 107—114.
 • Заклета О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення : [Я. Тінберген, Р. Лукас, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен] / О. Заклета, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 194–201.
 • Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории : [Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, М. Фридман, Р. Лукас, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс] / О. Замулин // Вопросы экономики. — 2005. — № 1. — С. 144—153.
 • Кидланд (Kydland) Финн (р. 1943) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 424.
 • Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки / В. Козюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2010. – Вип. 4. – С. 148–159.
 • Нобелівська премія 2004 року в галузі економіки : [Ф. Кюдланд, Е. Прескотт] // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 1. — С. 145—148.
 • Осадчая И. Нобелевская премия по экономике 2004 года : [Ф. Кидлэнд, Э. Прескотт] / И. Осадчая // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — № 3. — С. 18—23.
 • Румянцева Е. Е. Кюдланд (Kydland) Финн И. / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 286—288.