57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Кругман Пол Робін

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Пол Робін Кругман‎
Американський економіст Пол Робін Кругман
Paul Robin Krugman
(н. 1953)

Пол Кругман — економіст зі світовим ім’ям, творець нової теорії міжнародної торгівлі. Вчився в Єльському університеті. Доктор філософії (1977) Массачусетського технологічного інституту. П. Р. Кругман викладав в Єльськом університеті (1977—1980), Каліфорнійському університеті у Берклі, Лондонській школі економіки, Стенфордському університеті (1994—1996); Массачусетському технологічному інституті (1996—2000). З 2000 р. — професор Прінстонського університету. Він виступає за державний контроль над потоками спекулятивного капіталу. П. Кругман — автор багатьох книг і наукових досліджень. У 1995 р. Кругман став лауреатом премії Адама Сміта, у 2000 — Ректенвальда, а у 2004 — принца Астурійського. З 2000 р. Пол Кругман веде власну колонку в «The New York Times». Лауреат Нобелівської премії з економіки 2008 року «за аналіз структури торгівлі і географічного розподілу економічної активності».

ТВОРИ
 • Международная экономика. Теория и политика : учебник / П. Р. Кругман, М. Обстфельд ; пер с англ. под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулакова. — М. : МГУ : ЮНИТИ, 1997. — 769 с.
 • Международная экономика : учебник / П. Р. Кругман, М. Обстфельд. — 5-е междунар. изд. — СПб. : Питер, 2003. — 832 с.
 • Великая депрессия-2? : [причины и последствия экономического кризиса] / Пол Р. Кругман // Банковский менеджмент. – 2009. – № 9. – С. 10–16.
 • Возвращение великой депрессии? / Пол Кругман ; [пер. с англ. В. Н. Егорова ; под ред. Л. А. Амелехина]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 336 с.
 • Выход из кризиса есть! / Пол Кругман ; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – М. : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2013. – 318 с. – Тит. л. парал. англ.
 • Кредо либерала / Пол Кругман ; [вступ. ст. В. Л. Иноземцева]. – М. : Европа, 2009. – 330 с.
 • Основы экономикс  : [учебник] / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни ; [пер. с англ. А. Смольского]. – СПб. : Питер, 2011. – 876 с. – (Классический зарубежный учебник).
 • International economics: theory and policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. — 2nd ed. — New York : Harper Collins, 1991. — 198 p.
 • International economics: theory and policy : study guide to accompany / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. — New York : Harper Collins, 1991. — 298 p.
ПРАЦІ ЗА РЕДАКЦІЄЮ П. Р. КРУГМАНА
 • Strategic trade policy and the new international economics / еd. Paul R. Krugman. — Cambridge ; London : Massachusetts institute of technology press, 1988. — 313 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Васильев В. С. Конец эры академических экономистов : [П. Кругман] / В. С. Васильев // США. Канада: экономика — политика — культура. — 2009. — № 6. — C. 3—16 ; № 7. — C. 3—22.
 • Волчкова Н. Новая международная торговля и новая экономическая география : [П. Кругман] / Н. Волчкова // Вопросы экономики. — 2009. — № 1. — С. 68—83.
 • Воронов Ю. П. Гордо реет буревестник : [П. Кругман] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2009. — № 1. — С. 121—141.
 • Гребнев Л. Уроки «Основ экономикс» П. Кругмана / Л. Гребнев // Вопросы экономики. – 2012. – № 9. – С. 139–151.
 • Губені Ю. Е. Нова теорія торгівлі Пола Кругмана / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посібник / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 415–416.
 • Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2009. — № 7. — С. 86—93.
 • Довбенко М. В. Вагома оцінка «нової міжнародної економіки» : [П. Кругман] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. — 2008. — № 4. — С. 78—89.
 • Захаренко Р. Л. Пол Кругман: нобелевский лауреат, теоретик международной торговли и экономической географии / Р. Л. Захаренко // Экономический журнал высшей школы экономики. — 2009. — Т. 13, № 1. — С. 130—137.
 • Клинов В. Проблемы регулирования экономики США в исследованиях Пола Кругмана / В. Клинов // Вопросы экономики. — 2009. — № 8. — C. 28—42.
 • Ковальчук В. Премія Банку Швеції пам’яті Альфреда Нобеля з економіки за 2008 рік: Пол Кругман (США) / В’ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 1. — C. 199—200.
 • Корнилюк Р. Нова теорія торгівлі Пола Кругмана / Р. Корнилюк // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 53–54.
 • Лин Д. Экономический рост в Восточной Азии: критика Пола Кругмана / Джастин Йифу Лин // Демистификация китайской экономики / Джастин Йифу Лин ; [пер. с англ. М. Недоступа ; науч. ред. А. Куряев]. – Москва : Мысль, 2013. – Гл. 6. – С. 178–180. – Парал. тит. л. англ.
 • Смирнов І. Г. Теорія конкретних переваг, теорії А. Маршала, П. Кругмана / І. Г. Смирнов // Бізнесові основи міжнародного туризму : навч. посібник / І. Г. Смирнов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Розд. 2. – С. 21–23.
 • Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки : [П. Кругман] / І. С. Чорнодід // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. – 2012. – № 6. – С. 52–58.