57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ауманн Роберт Ісраель Джон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Ісраель Джон Ауманн
Ізраїльський математик Роберт Ісраель Джон Ауманн (Ауман, Оманн)
Robert Yisrael John Aumann
(н. 1930)

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2005 р. «за розширення розуміння проблем конфлікту і кооперації за допомогою аналізу в рамках теорії ігор». Нобелівська премія присуджена за видатний внесок у розуміння і аналіз теорії конфліктів і співпраці, розробленої на основі теорії ігор. Роберт Ауманн очолював Товариство теорії ігор, а на початку 1990-х років був президентом Ізраїльського союзу математиків, крім того, відповідальним редактором журналу Європейського математичного товариства. Роберт Ауманн також консультував Агентство США з контролю за озброєннями і роззброєнням. Займається теорією ігор та її застосуванням близько сорока років.


ТВОРИ
 • Рынки с континуумом участников / Р. Ауман // Математическая экономика. Равновесные модели, оптимальное планирование и управление : сб. пер. / ред. Б. С. Митягин. — М. : Мир, 1974. — С. 64—78.
 • Существование конкурентных равновесий в рынках с континуумом участников / Р. Ауман // Математическая экономика. Равновесные модели, оптимальное планирование и управление : сб. пер. / ред. Б. С. Митягин. — М. : Мир, 1974. — С. 79—100.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алескеров Ф. Т. Роберт Ауман и Томас Шеллинг — Нобелевские лауреаты по экономике 2005 г. / Ф. Т. Алескеров // Экономический журнал высшей школы экономики. — 2005. — Т. 9, № 4. — С. 566—572.
 • Ауманн (Aumann) Роберт (р. 1930) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 61–62.
 • Белянин А. Томас Шеллинг, Роберт Ауман и теория интерактивных взаимодействий (Нобелевская премия 2005 г. по экономике) / А. Белянин // Вопросы экономики. — 2006. — № 1. — С. 4—21.
 • Бролл У. Нобелевская премия в области экономики за 2005 год : [Т. Шеллинг, Р. Ауманн] / Удо Бролл // Журнал европейской экономики. — 2006. — Т. 5, № 1. — С. 91—93.
 • Воронов Ю. П. Игры разума. Второй раунд (нобелевские лауреаты по экономике 2005 года) : [Дж. Нэш, Р. Ауманн, Т. Шеллинг] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2006. — № 1. — С. 126—150.
 • Интервью с Робертом Ауманном / беседовал Серджиу Харт // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. — С. 390—457.
 • Ковальчук В. Нобелівська премія з економіки 2005 року : [Р. Ауман, Т. Шеллінг] / В’ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2005. — Вип. 4. — С. 137—138.
 • Ковтун Г. Нобелівські премії — 2005 : [Р. Оманн, Т . Шеллінг] / Г. Ковтун // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 10. — С. 48—55.
 • Румянцева Е. Е. Ауманн (Aumann Robert J.) Роберт / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 31—32.
 • Румянцева Е. Е. Ауманн Исраэль Роберт Джон / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 322–326. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).