57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Стіглер Джордж Джо

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джордж Джо Стіглер‎
Американський економіст Джордж Джо (Джозеф) Стіглер
George Joseph Stigler
(1911—1991)

Особливо Стіглера цікавили питання державного управлінння економікою і місце ринку в сучасній економіці. Незадоволений традиційними уявленнями, за якими відомства, що здійснюють контроль, діють в інтересах суспільства, він висунув так названу теорію привласнення у регулюванні, відповідно до якої цей процес попри наміри відповідних відомств штатів, що проводять регуляційну політику, захищає не інтереси споживача, а скоріше самі промислові підприємства від нової конкуренції. Нобелівську премію з економіки у 1982 р. Дж. Стіглеру було присуджено «за новаторські дослідження промислових структур функціонування ринків, причин і наслідків державного управління».

ТВОРИ
 • Ломаная кривая спроса олигополиста и жесткие цены / Джордж Дж. Стиглер // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 402—431. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Совершенная конкуренция : исторический ракурс / Джордж Дж. Стиглер // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 299—328. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Теория олигополии / Джордж Дж. Стиглер // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 371—401. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Экономическая теория информации / Джордж Дж. Стиглер // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 507—529. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Ломаная кривая спроса олигополиста и жесткие цены / Джордж Дж. Стиглер // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 402—431. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Рикардо и 93%-ная трудовая теория ценности / Джордж Дж. Стиглер // Вехи экономической мысли. Т. 3. Рынки факторов производства / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — С. 162—177. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Совершенная конкуренция : исторический ракурс / Джордж Дж. Стиглер // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 299—328. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Теория олигополии / Джордж Дж. Стиглер // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 371—401. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Экономическая теория информации / Джордж Дж. Стиглер // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 507—529. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Оптимальное принуждение к соблюдению законов / Дж. Стиглер // Истоки : экономика в контексте истории и культуры / ред. Я. И. Кузьминов. — М. : Высш. шк. экономики, 2004. — Вып. 5. — С. 349—367.
 • Развитие и достижения экономики / Джордж Дж. Стиглер // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 457—477.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Стиглер Джордж Дж. Stigler George J. (1911—1991) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 281—285. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Віскузі В. Кіп. Модель Стиглера/Пельцмана / В. Кіп Віскузі // Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.) ; наук. ред. пер. та авт. передм. Олександр Кілієвич. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 403–404. – Парал. тит. арк. англ.
 • Віскузі В. Кіп. Підхід Стиглера / В. Кіп Віскузі // Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.) ; наук. ред. пер. та авт. передм. Олександр Кілієвич. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 402–403. – Парал. тит. арк. англ.
 • Джордж Стіглер : премія пам’яті Нобеля з економіки, 1982 р. // Економіка в школах України. — 2008. — № 12. — C. 54—55.
 • Довбенко М. Стіглер (Stigler) Джордж-Джо / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 477—478.
 • Довбенко М. В. Стіглер Джордж Джозеф (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 150—155.
 • Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В’ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 4. — C. 118—122.
 • Маслов А. О. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як економічна теорія інформації / А. О. Маслов // Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Розд. 3. – С. 242–258.
 • Маслов А. О. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як економічна теорія інформації / А. О. Маслов // Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Тема 12. – С. 253–273.
 • Коуз Р. Джордж Стиглер / Рональд Коуз // Очерки об экономической науке и экономистах / Рональд Коуз ; под науч. ред. Данилы Раскова ; пер. с англ. Максима Маркова. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 14. – С. 228–238. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: Essays on Economics and Economists / Ronald Coase. Chicago : The University of Chicago Press ; London, 1994.
 • Румянцева Е. Е. Стиглер (Stigler) Джордж / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 588—590.
 • Румянцева Е. Е. Стиглер Джордж / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2. – С. 260–265. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Стиглер (Stigler) Джордж Джозеф // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 48. — С. 217—218.
 • Стиглер (Stigler) Джордж Джозеф // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 856.
 • Стиглер (Stigler) Джордж (1911–1991) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1161–1162.
 • Сухарев О. С. Проблема выбора в экономической науке: подход Г. Беккера–Дж. Стиглера и Дж. Гэлбрейта / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – М. : Экономика, 2007. – Гл. 3. – C. 148–152.
 • Унковская Т. Е. Концепция равновесия экономической системы: методологические парадоксы : [Дж. Хикс, Дж. Стиглер] / Т. Е. Унковская // Экономическая теория. — 2005. — № 1. — С. 81—93.