57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Шеллінг Томас Кромбі

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Томас Кромбі Шеллінг
Американський економіст Томас Кромбі Шеллінг
Thomas Crombie Schelling
(н. 1921)

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2005 р. (разом з Робертом Ауманном) «за поглиблення розуміння суті конфлікту і співпраці шляхом аналізу теорії ігор». Професор Мерилендського університету. Президент Американської економічної асоціації у 1991 р. Лауреат премії Френка Сейдмана (1977). Основні твори: «Стратегія конфлікту» (The Strategy of Conflict, 1960); «Мікромотиви і макровибір» (Micromotives and Macrobehavior, 1978); «Вибір і наслідки» (Choice and Consequence, 1985).

ТВОРИ
 • Стратегия конфликта / Томас Шеллинг // Теория международных отношений : хрестоматия / ред. П. А. Цыганкова. — М. : Гардарики, 2003. — С. 255—266.
 • Ценность жизни / Томас К. Шеллинг // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 860–869. – (New Palgrave).
ЛІТЕРАТУРА
 • Алескеров Ф. Т. Роберт Ауман и Томас Шеллинг — Нобелевские лауреаты по экономике 2005 г. / Ф. Т. Алескеров // Экономический журнал высшей школы экономики. — 2005. — Т. 9, № 4. — С. 566—572.
 • Белянин А. Томас Шеллинг, Роберт Ауман и теория интерактивных взаимодействий (Нобелевская премия 2005 г. по экономике) / А. Белянин // Вопросы экономики. — 2006. — № 1. — С. 4—21.
 • Бролл У. Нобелевская премия в области экономики за 2005 год : [Т. Шеллинг, Р. Ауманн] / Удо Бролл // Журнал европейской экономики. — 2006. — Т. 5, № 1. — С. 91—93.
 • Воронов Ю. П. Игры разума. Второй раунд (нобелевские лауреаты по экономике 2005 года) : [Дж. Нэш, Р. Ауманн, Т. Шеллинг] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2006. — № 1. — С. 126—150.
 • Герасименко А. Г. Застосування теорії фокальних точок Т. Шеллінга до моніторингу конкуренції на олігопольних ринках / А. Г. Герасименко // Економіка та підприємництво : [зб. наук. праць молодих учених та аспірантів] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко ; відп. за вип. В. С. Савчук]. — К. : КНЕУ, 2008. — Вип. 21. — С. 21—30.
 • Дегтерев Д. Теория игр и международные отношения : [«программа Нэша», Т. Шеллинг] / Д. Дегтерев, А. Дегтерев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 2. – С. 79–89.
 • Ковальчук В. Нобелівська премія з економіки 2005 року : [Р. Ауман, Т. Шеллінг] / В’ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2005. — Вип. 4. — С. 137—138.
 • Ковтун Г. Нобелівські премії — 2005 : [Р. Оманн, Т. Шеллінг] / Г. Ковтун // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 10. — С. 48—55.
 • Румянцева Е. Е. Шеллинг (Schelling) Томас / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 760—761.
 • Цыганков П. А. Томас Шеллинг и применение теории игр в исследовании конфликта и сотрудничества / П. А. Цыганков // Теория международных отношений : хрестоматия : учеб. пособие / ред. П. А. Цыганкова. — М. : Гардарики, 2003. — С. 251—254.
 • Шеллинг (Schelling) Томас (р. 1921) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1411.