57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Самуельсон Пол Ентоні

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
‎Самуельсон Пол Ентоні
Американський економіст Пол Ентоні Самуельсон (Самюелсон, Самюельсон, Семюелсон, Семюельсон)
Paul Anthony Samuelson
(1915—2009)

П. Самуельсон заснував відомий факультет економіки Массачусетського технологічного інституту, консультант Конгресу і Президента США. Його вважають одним із найвпливовіших економістів-теоретиків XX ст. Автор найпопулярнішого у західних країнах підручника «Економіка» («Economics»), який вперше вийшов з друку у 1948 p. З того часу підручник багато разів перевидавався, був перекладений багатьма мовами, ставши підручником для мільйонів людей у багатьох країнах світу. Цінність та унікальність цієї книги полягає передусім у тому, що в ній втілені кращі досягнення різних напрямів світової економічної думки сучасності. Коло проблем, що входять до сфери інтересів ученого, досить широке: від теорії вартості до проблем міжнародної торгівлі. Учений виступав за широке застосування математичних методів в економічних, теоретичних дослідженнях. У 1970 р. П. Самуельсон став першим американцем, який здобув престижну нагороду «за наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну економічну теорію і що зробила внесок до підвищення загального рівня аналізу в галузі економічної науки».

ТВОРИ
 • Экономика. Вводный курс : [пер. с англ.] / П. А. Самуэльсон ; ред. А. В. Аникин, А. И. Шапиро, Р. М. Энтов ; вступ. ст. А. А. Арзуманяна. — М. : Прогресс, 1964. — 843 c. — (Для научных библиотек).
 • Экономикс : (В книге подробно изложены все основные положения самой популярной на Западе книги по рыночной экономике) / П. А. Самуэльсон, В. Нордхаус. — М., 1991. — 101 c.
 • Экономика / П. Самуэльсон. — М. : Алгон, 1992.
  Т. 1. — 335 с.
  Т. 2. — 416 с.
 • Економіка : монографія / П. Самуельсон ; ред. О. Ліщишин. — Львів : Свiт, 1993. — 495 с.
 • Экономика / П. Самуэльсон. — М. : Алгон, 1993.
  Т. 1. — 333 с.
  Т. 2. — 416 с.
 • Экономикс : (дайджест самого популярного учебника по рыночной экономике) / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. — М., 1993. — 156 с. — (Основы функционирования рыночной экономики).
 • Экономика / П. Самуэльсон. — М. : Алгон, 1994.
  Т. 1. — 333 с.
  Т. 2. — 416 с.
 • Макроекономіка : пер. с англ. / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз ; пер. С. Панчишин. — К. : Основи, 1995. — 544 с.
 • Монополистическая конкуренция — революция в теории / П. Э. Самуэльсон // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 3. — С. 354—370. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Экономика : пер. с англ. / Пол А. Самуэльсон. — Севастополь : Ахтиар, 1995. — 384 с.
 • Экономикс / П. А. Самуэльсон // Рынок / сост. А. А. Чухно. — К. : Україна, 1995. — Разд. 1. — С. 192—217 ; разд. 2. — С. 278—322.
 • Мікроекономіка : пер. з англ. / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз ; наук. ред. пер. С. Панчишина. — К. : Основи, 1998. — 676 с.
 • Экономика : учеб. пособие : пер. с англ. / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. Л. С. Тарасевич. — 15-е изд. — М. : Бином-КноРус, 1999. — 799 с. — (В мире бизнеса ; кн. 1).
 • Монополистическая конкуренция — революция в теории / Пол Э. Самуэльсон // Вехи экономической мысли. Вып. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 3. — С. 354—370. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Общественные кривые безразличия / Пол Э. Самуэльсон // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 1. — С. 135—164. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Теория рациональных ожиданий / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус // Макроэкономика : учебник / М. К. Бункина, А. М. Семенов, В. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2000. — Прил. 4. — С. 426—438.
 • Чистая теория общественных расходов / Пол Э. Самуэльсон // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 2. — С. 371—376. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Экономикс / П. А. Самуэльсон // Экономическая теория : хрестоматия / сост. Е. Ф. Борисов. — Изд. 2-е. — М. : Высш. шк., 2000. — С. 216—281.
 • Основания экономического анализа : пер. с англ. / П. А. Самуэльсон. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — 610 с.
 • Экономика  : пер. с англ. / Пол. Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [под ред. Н. В. Шульпиной]. – 16-е изд. – М. : Вильямс, 2003. – 680 с.
 • Принцип максимума в экономическом анализе / Пол А. Самуэльсон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 87—105.
 • Микроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского ; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. — 18-е изд. — М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. — 745 с.
 • Экономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского ; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. — 18-е изд. — М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. — 1360 с.
 • Макроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявский ; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. — 18-е изд. — М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2009. — 585 с.
 • Мельник Л. Г. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку : [екологічна крива Кузнеця] / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 129–135.
 • Про можливості легкого заробітку на фондовому ринку / П. Самуельсон // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 1. – С. 43–44.
 • Linear programming and economic analysis : intern. student ed. / Robert Dorfman, Paul A. Samuelson, Robert M. Solow. — New York [et al.] : McGraw-Hill, 1958. — 525 p. — (The RAND series).
 • Volkswirtschaftslehre: Eine Einfuhrung / Paul A. Samuelson. — Koln : Bund-Verl., 1967. — Bd. 2. — 576 S.
 • Economics / Paul Samuelson. — 8th ed. — New York [et al.] : McGraw-Hill, 1970. — XXIII, 868 p.
 • Volkswirtschaftslehre: Eine ordnungstheoretische Einfuhrung / Paul A. Samuelson. — Koln : Bund-Verl., 1972. — Bd. 1. — 461 S.
 • Economics / Paul A. Samuelson, Peter Temin. — 10th ed. — New York [et al.] : McGraw-Hill, 1976. — XXVII, 917 p.
 • Volkswirtschaftslehre / Paul A. Samuelson. — Koln : Bund-Verl., 1981.
  Bd. 1 / ubers. aus dem amer. Ulrich Schlieper. — 480 S.
  Bd. 2 / ubers. aus dem amer. Heinz Ahrens. — 640 S.
 • Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. — 12th ed. — New York [et al.] : McGraw-Hill, 1985. — XXXIII, 950 p. — Ind.: p. 919—950.
 • Volkswirtschaftslehre: Grundlagen der Makro- und Mikrookonomie / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; ubers. aus dem amer. Johanna Frenzel. — Koln : Bund-Verl., 1987.
  Bd. 1. — 719 S.
  Bd. 2. — 784 S.
 • Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. — 14th ed. — New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 1992. — ХLІІ, 784 p.
ЛІТЕРАТУРА
 • Акаев А. А. Анализ решений общего уравнения макроэкономической динамики : [П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Р. Лукас, Ф. Кюдланд, Э. Прескотт] / А. А. Акаев // Экономика и математические методы. — 2008. — Т. 44, № 3. — C. 62—78.
 • Аллен Р. Модель Самуэльсона–Хикса, включающая мультипликатор и акселератор / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 3, § 3.7. – С. 87–90. – Парал. тит. л. англ.
 • Аллен Р. Теория экономического цикла Самуэльсона–Хикса / Р. Дж. Д. Аллен // Математическая экономия : пер. с англ. / Р. Дж. Д. Аллен ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Вайнштейна. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1963. – Гл. 6. – С. 167–190. – Парал. тит. л. англ.
 • Блауг М. Самуэльсон Пол Энтони Samuelson Paul Anthony (р. 1915) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 256—261. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бернстайн П. Пол Самуэльсон : философ реалист / Питер Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 49–54.
 • Бэкхауз Р. Самуэльсон, Пол Энтони (1915) / Роджер Бэкхауз // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. — СПб. : Питер, 2001. — С. 680—687. — (Бизнес-класс).
 • Білецька Л. В. Модель ділового циклу (Самуельсона–Хікса) / Л. В. Білецька // Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Ч. 2. – С. 445–447.
 • Вітлінський В. В. Стійкість дискретної моделі Самуельсона–Хікса / В. В. Вітлінський // Моделі економічної динаміки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд. 9. – С. 144–148.
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 3. — С. 147—157.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. Самуельсон (Samuelson) Поль Ентоні / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 326—327.
 • Довбенко М. В. Семюельсон Поль Ентоні (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 31—38.
 • Ершов Э. Б. Межотраслевые модели и теория клювов : [П. Самуэльсон, К. Эрроу, Т. Купманс] / Э. Б. Ершов // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — С. 57—75.
 • Ершов Э. Б. Теория клювов и моделирование : [модель Самуэльсона] / Э. Б. Ершов // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 1. — С. 52—67.
 • Интервью с Полом Самуэльсоном / беседовал Уильям Барнетт // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. — С. 190—213.
 • Кадочников С. М. Эффекты благосостояния от прямых зарубежных инвестиций в неоклассических теориях международной торговли : [теория Хекшера—Олина—Самуэльсона] / С. М. Кадочников // Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния : [монография] / С. М. Кадочников. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — Гл. 2. — С. 63—110.
 • Капушуоглу А. Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині / Айхан Капушуоглу // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 321–328.
 • Кейнсіансько-неокласичний синтез : [П. Самюелсон, Дж. Хікс] // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. — 2-ге вид., доповн. — К. : Знання, 2005. — Ч. 2, розд. 11. — С. 271—280.
 • Ковальчук П. Пол Самуельсон — видатний економіст сучасності / П. Ковальчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 1. — С. 169—177.
 • Колемаев В. А. Модель Самуэльсона—Хикса // Математическая экономика : учеб. для студентов вузов / В. А. Колемаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — Ч. 1, гл. 2. — С. 40—44.
 • Коляда Ю. В. Обчислення коефіцієнтів підлаштування ціни в моделі Самуельсона / Ю. В. Коляда // Формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / [редкол. : О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. — К. : КНЕУ, 2005. — Вип. 14. — С. 304—308.
 • Краснікова Л. І. Пропозиція суспільних благ. Умова ефективності Самуельсона / Л. І. Краснікова // Теорія державних витрат та суспільний вибір : монографія / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2009. – Розд. 2. – С. 32–59.
 • Лапшина М. А. Дослідження умов стійкості розв’язків моделі Самуельсона—Хікса / М. А. Лапшина // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. В. К. Галіцин. — К. : КНЕУ, 2008. — Вип. 78. — С. 120—132.
 • Макклоски Д. Даже экономист-математик использует и должен использовать литературные приемы : случай Пола Самуэльсона / Дейдра Макклоски // Риторика экономической науки / Дейдра Макклоски ; пер. с англ. Оксаны Якименко ; науч. ред. пер. Данила Расков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 3. – С. 49–53. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: The Rhetoric of Economics / Deirdre N. McCloskey. 2nd ed. Madison : The University of Wisconsin Press, 1998.
 • Миклашевская Н. А. Теорема Хекшера—Олина—Самуэльсона / Н. А. Миклашевская // Международная экономика : учебник / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2004. — Гл. 1, ч. 2, § 2. — С. 34—37.
 • Негиши Т. Математическая модель Самуэльсона / Такаши Негиши // История экономической теории : [учебник] / Такаши Негиши ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова, В. С. Автономова. — М. : Аспект Пресс, 1995. — Гл. 3. — С. 100—106. — (Программа «Обновление гуманитарного образования в России»).
 • Нонко А. В. Теорія та доктринальні підходи з питань оподаткування: еволюція та стан справ на сучасному етапі : [П. Самуельсон, Дж. Хікс] / А. В. Нонко // Вісник господарського судочинства. — 2005. — № 3. — С. 220—226.
 • Ольсевич Ю. Я. О буржуазной концепции «неоклассического синтеза» : [П. Самуэльсон] / Ю. Я. Ольсевич // Критика теорий современных буржуазных экономистов (Р. Тиболда, Г. Минза, П. Самуэльсона, С. Кузнеца) / И. Н. Дворкин, С. А. Далин, Ю. Я. Ольсевич, С. М. Никитин ; под ред. И. Н. Дворкина. — М. : Мысль, 1966. — С. 133—207.
 • Пономаренко О. І. Теорема про заміщення Самуельсона / О. І. Пономаренко // Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : навч. посібник / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. — К. : Вища шк., 2004. — Розд. 1. — С. 31—36.
 • Румянцева Е. Е. Сэмюэлсон, Самуэльсон (Samuelson) Пол Энтони / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 609—610.
 • Румянцева Е. Е. Сэмюэльсон (Самуэльсон) Пол Энтони / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 401–404. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Смит Д. Пол Самуэльсон — кейнсианец и автор бестселлера / Д. Смит // Бесплатный обед. Удобоваримые экономические идеи, или Почему не бывает бесплатных обедов : пер. с англ. / Д. Смит. — М. : Олимп-Бизнес, 2004. — Гл. 12. — С. 196—199.
 • Самуэльсон (Samuelson) Пол Энтони // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 845.
 • Сэмюэлсон, Самуэльсон (Samuelson) Пол Энтони // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 49. — С. 264.
 • Сэмуэльсон (Samuelson) Пол (р. 1915) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1209.
 • Сушко І. М. Модель Хікса для двох регіонів з відкритою економікою : [модель мультиплікатора-акселератора Самуельсона] / І. М. Сушко, С. В. Янчук, Т. В. Дідківська // Економічна кібернетика. – 2008. – № 1–2. – С. 29–37.
 • Устиян И. П. Самуэльсон о государственном регулировании экономики / И. П. Устиян // Экономист. — 2001. — № 7. — С. 86—93.
 • Чернявська О. В. Функція суспільного добробуту Бергсона–Самуельсона і теорема неможливості К. Дж. Ерроу / О. В. Чернявська // Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Алерта, 2018. – Тема 3. – С. 88–89.
 • Юхименко П. І. Ceмюелсон Пол Антоні (нар. в 1915 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 507.
 • Ядгаров Я. С. «Олимп» современной экономической мысли : [П. Самуэльсон] / Я. С. Ядгаров // История экономических учений : учебник / Я. С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2005. — Ч. 2, гл. 22. — С. 387—391. — (Высшее образование).
 • Linder M. The Anti-Samuelson / Marc Linder. — New York : Urizen Books, 1977—1987.
  Vol. 1 : Macroeconomics: basic problems of the capitalist economy. — 1977. — XV, 395 p.
  Vol. 2 : Microeconomics: basic problems of the capitalist economy. — 1987. — [8], 472 p.
 • Szenberg M. Paul A. Samuelson : on being an economist / Michael Szenberg, Aron A. Gottesman, Lall Ramrattan ; forew. Joseph E. Stiglitz. — New York : Jorge Pinto books, 2005. — XV, 144 p.