57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Стоун Річард Джон Ніколас

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Річард Джон Ніколас Стоун ‎
Англійський економіст Річард Джон Ніколас (Ніколає) Стоун
Richard Dzhon Nikolae Stone
(1913—1991)

Р. Стоун розробив міжнародні правила розрахунку національного доходу та бюджету, також зробив значний внесок у вивчення поводження споживача. Стоун почав займатися цією проблемою ще під час війни в рамках задуманого ним масштабного проекту з обчислення національного доходу Великої Британії в період між світовими війнами. Згодом Р. Стоун створив систему демографічних розрахунків, які відбивали такі фактори, як зміни в народонаселенні й соціально-економічні зміни. Річард Стоун був нагороджений Нобелівською премією у 1984 р. з економіки «за фундаментальний внесок у розробку системи національних рахунків й істотне вдосконалення основ емпіричного економічного аналізу».

ТВОРИ
  • Метод затраты — выпуск и национальные счета : пер. с англ. / Р. Стоун. — М. : Статистика, 1964. — 205 с.
  • Статистика общественного развития / Ричард Стоун // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 497—528.
ЛІТЕРАТУРА
  • Довбенко М. Стоун (Stone) Річард Джон Ніколас / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 479—481.
  • Довбенко М. В. Стоун Річард Джон Ніколас (Великобританія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 162—167.
  • Румянцева Е. Е. Стоун (Stone) Джон Ричард Николае / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 601—603.
  • Румянцева Е. Е. Стоун Джон Ричард Николае / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 2. – С. 279–283. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
  • Стоун (Stone) Джон Ричард // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 857—858.
  • Стоун (Stone) сэр Ричард // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 48. — С. 303—304.
  • Стоун (Stone) Джон Ричард Николас (1913–1991) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1171.
  • Фаріон М. Річард Стоун — основоположник сучасної системи національних рахунків / Михайлина Фаріон, Ірина Івашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 1. — C. 119—125.