57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Міллер Говард Мертон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Мертон Говард Міллер‎
Американський економіст Мертон Говард Міллер
Merton Howard Miller
(1923—2000)

Наукові інтереси М. Міллера були зосереджені на проблемі фінансів корпорації. На початку 80-х років вони поступилися проблемам економічного й адміністративного регулювання фінансових витрат, промисловості й особливо цінних паперів. Ф. Модільяні разом з М. Міллером розробив так названу теорію фінансів корпорації, що встановлювала зв’язок між структурою основного капіталу й політикою дивідендів фірм-виробників, з одного боку, і ринковою оцінкою цих фірм і витратами капіталу, з іншого. Предметом теорії фінансування корпорації є вивчення обґрунтованості прийняття рішень приватними фірмами щодо інвестицій. У 1990 р. М. Міллеру разом із Г. Марковіцем і В. Шарпом присуджено Нобелівську премію «за фундаментальний внесок у теорію фінансування корпорацій».

ТВОРИ
 • Сколько стоит фирма? : Теорема ММ : пер с англ. / Ф. Модильяни, М. Миллер. — М. : Дело, 1999. — 272 с. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Эмиссия облигаций для увеличения капитала / Мертон Г. Миллер // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 635—648.
 • The theory of finance / Eugene F. Fama, Merton Miller. — New York [et al.] : Holt, Rinehart and Winston, 1972. — 346 p. — Ind.: p. 343—346.
ЛІТЕРАТУРА
 • Брейли Р. Позиция Модильяни и Миллера / Ричард Брейли // Принципы корпоративных финансов / Ричард Брейли, Стюарт Майерс ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. — 2-е изд. — М. : Олимп-Бизнес, 2008. — Ч. 5, гл. 17. — С. 436—437.
 • Бригхэм Юджин Ф. Теория структуры капитала: модели Модильяни–Миллера / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт // Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт ; [пер. с англ. Е. Бугаевой, А. Колос ; под ред. Е. А. Дорофеева]. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – Гл. 16. – C. 648–658.
 • Вергелес Т. Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 2. — С. 122—128.
 • Довбенко М. В. Міллер Мертон Говард (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 205—210.
 • Довбенко М. Міллер (Miller) Мертон Говард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 424—426.
 • Ибрагимов Р. Г. Долг с субсидированной процентной ставкой, структура капитала и ценность компании : [теория Модильяни—Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Финансовый менеджмент. — 2007. — № 3. — С. 3—20.
 • Ибрагимов Р. Г. Об учете эффекта долговой нагрузки в расчете стоимости капитала и оценке бизнеса : [модели Ф. Модильяни и М. Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Аудит и финансовый анализ. — 2008. — № 4. — С. 130—142.
 • Ибрагимов Р. Г. Управление по стоимости как система менеджмента : [идеи Модильяни—Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Менеджмент в России и за рубежом. — 2004. — № 6. — С. 64—72.
 • Ибрагимов Р. Г. Учёт риска долговой нагрузки в оценке бизнеса: сюрпризы формулы Хамады : [теория Модильяни—Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Финансовый менеджмент. — 2008. — № 1. — С. 32—39.
 • Мертон Міллер – знавець корпоративних фінансів // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 219–225. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Миллер (Miller) Мертон (р. 1923) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 585.
 • Миллер (Miller) Мертон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 29. — С. 446.
 • Миллер (Miller) Мертон Х. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 862—863.
 • Міллер Мертон Говард // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 295. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Румянцева Е. Е. Миллер (Miller) Мертон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 365.
 • Теорія корпоративних фінансів Франко Модільяні та Мертона Міллера // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 39–42. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).