57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Міллер Говард Мертон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Мертон Говард Міллер‎
Американський економіст Мертон Говард Міллер
Merton Howard Miller
(1923–2000)
Наукові інтереси М. Міллера були зосереджені на проблемі фінансів корпорації. На початку 80-х років вони поступилися проблемам економічного й адміністративного регулювання фінансових витрат, промисловості й особливо цінних паперів. Ф. Модільяні разом з М. Міллером розробив так названу теорію фінансів корпорації, що встановлювала зв’язок між структурою основного капіталу й політикою дивідендів фірм-виробників, з одного боку, і ринковою оцінкою цих фірм і витратами капіталу, з іншого. Предметом теорії фінансування корпорації є вивчення обґрунтованості прийняття рішень приватними фірмами щодо інвестицій. У 1990 р. М. Міллеру разом із Г. Марковіцем і В. Шарпом присуджено Нобелівську премію «за фундаментальний внесок у теорію фінансування корпорацій».
ТВОРИ
 • Сколько стоит фирма? : Теорема ММ : пер с англ. / Ф. Модильяни, М. Миллер. – Москва : Дело, 1999. – 272 с. – (Экономика: идеи и портреты).
 • Эмиссия облигаций для увеличения капитала / Мертон Г. Миллер // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 635–648.
 • The theory of finance / Eugene F. Fama, Merton Miller. – New York [et al.] : Holt, Rinehart and Winston, 1972. – 346 p. – Ind.: p. 343–346.
ЛІТЕРАТУРА
 • Брейли Р. Позиция Модильяни и Миллера / Ричард Брейли // Принципы корпоративных финансов / Ричард Брейли, Стюарт Майерс ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. – 2-е изд. – Москва : Олимп-Бизнес, 2008. – Ч. 5, гл. 17. – С. 436–437.
 • Бригхэм Юджин Ф. Теория структуры капитала: модели Модильяни–Миллера / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт // Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт ; [пер. с англ. Е. Бугаевой, А. Колос ; под ред. Е. А. Дорофеева]. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – Гл. 16. – C. 648–658.
 • Вергелес Т. Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 122–128.
 • Войтко С. В. Теорія Модільяні-Міллера / С. В. Войтко // Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / С. В. Войтко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2016. – Розд. 2. – С. 24–25.
 • Довбенко М. В. Міллер Мертон Говард (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 205–210.
 • Довбенко М. Міллер (Miller) Мертон Говард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 424–426.
 • Ибрагимов Р. Г. Долг с субсидированной процентной ставкой, структура капитала и ценность компании : [теория Модильяни—Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Финансовый менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 3–20.
 • Ибрагимов Р. Г. Об учете эффекта долговой нагрузки в расчете стоимости капитала и оценке бизнеса : [модели Ф. Модильяни и М. Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – № 4. – С. 130–142.
 • Ибрагимов Р. Г. Учёт риска долговой нагрузки в оценке бизнеса: сюрпризы формулы Хамады : [теория Модильяни–Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 32–39.
 • Мертон Міллер – знавець корпоративних фінансів // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 219–225. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Міллер Мертон Говард // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 295. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Теорія корпоративних фінансів Франко Модільяні та Мертона Міллера // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 39–42. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).