57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фелпс Едмунд Строзер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Едмунд Строзер Фелпс
Американський економіст Едмунд Строзер Фелпс
Edmund Strother Phelps
(н. 1933)
Лауреат Нобелівської премії з економіки 2006 р. «за аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці». Неокейнсіанець. Найбільш відомий своїми працями з мікроекономіки. Використовуючи як основу теорію очікувань, він займається оцінкою зайнятості і вивченням динаміки розміру заробітної платні. Едмунд Фелпс є професором політичної економії Колумбійського університету, штат Нью-Йорк. Бакалавр (1955) коледжу Амхерст; доктор філософії (1959) Йєльського університету. Викладав у Йєлі (1958–1966), Пенсільванському (1966–1971) і Колумбійському університетах (від 1971). Президент Міжнародного атлантичного економічного товариства (1983–1984). Входить до списку «ста великих економістів після Кейнса» за версією М. Блауга. Автор ряду книг з мікро- і макроекономіки та підручника «Політична економія».
ТВОРИ
 • Распределительная справедливость / Эдмунд С. Фелпс // Экономическая теория : пер. с англ. / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – С. 205–210.
 • Негативные последствия навязывания гражданского долга / Эдмунд С. Фелпс // Креативный капитализм : чат с Биллом Гейтсом, Уорреном Баффетом и другими бизнес-гуру / под ред. Майкла Кинсли и Конора Кларка ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2010. – С. 276–283.
ЛІТЕРАТУРА
 • Айзен Р. Эдмунд С. Фелпс: анализ межвременного соотношения в макроэкономической политике / Р. Айзен // Журнал европейской экономики. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 100–105.
 • Блауг М. Фелпс Эдмунд С. Phelps Edmund S. (р. 1933) / Марк Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 304–306. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бролл У. Эдмунд С. Фелпс: кривая Филлипса и золотое правило накопления капитала / Удо Бролл, Андреас Ферстер // Журнал европейской экономики. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 106–113.
 • Воронов Ю. П. От формул – к содержанию. Нобелевская премия по экономике 2006 г. : [Э. Фелпс] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2007. – № 1. – С. 2–22.
 • Довбенко М. В. Макроекономічний підхід до... Нобелівської премії : [Е. Фелпс, Дж. Мід, М. Алле] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 92–99.
 • Ицхоки О. Е. Ассиметрическая жесткость цен и оптимальный уровень инфляции : [М. Фридман, Дж. Тобин, Э. Фелпс] / О. Е. Ицхоки // Экономика и математические методы. – 2008. – Т. 44, № 3. – С. 17–37.
 • Ковтун Г. Нобелівські лауреати — 2006 : [Е. Фелпс] / Г. Ковтун // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 10. – С. 39–43.
 • Лепушинський В. Зустріч нобелівських лауреатів з економіки в м. Ліндау: новий погляд на актуальні проблеми глобального розвитку : [Р. Манделл, Дж. Стігліц, П. Даймонд, Е. Фелпс, Дж. Акерлоф] / В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 44–47.
 • Радіонова І. Ф. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування : [Е. Фелпс, М. Фрідмен, Р. Лукас, Р. Солоу] / І. Ф. Радіонова // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 81–93.
 • Сем’янчук П. Едмунд Фелпс — лауреат Нобелівської премії 2006 року / П. Сем’янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 127–134.
 • Соколов В. Н. Анализ межвременного выбора в макроэкономической политике: вклад Эдмунда Фелпса в экономическую мысль / В. Н. Соколов // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2007. – Т. 11, № 1. – С. 78–88.
 • Сотсков А. И. О состоятельности (во времени) оптимальных фискально-монетарных политик и задаче Фелпса / А. И. Сотсков // Экономика и математические методы. – 2004. – Т. 40, № 1. – С. 35–49.
 • Тен А. Вклад лауреата Нобелевской премии по экономике Эдмунда Фэлпса в стабилизацию макроэкономических процессов / А. Тен // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 223–224. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Трофимов Г. Ю. Экономика и нейронаука – на пути синтеза : [Д. Канеман, Е. Фелпс, Д. Макфадден] / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42, № 4. – С. 3–16.