57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Канеман Деніел

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Деніел Канеман
Ізраїльсько-американський психолог Деніел (Даніель) Канеман
Daniel Kahneman
(н. 1934)

Д. Канеман — один з основоположників психологічної (поведінкової) економічної теорії. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 р. «за застосування психологічної методики в економічній науці, особливо — під час дослідження формування думок і ухвалення рішень в умовах невизначеності» (спільно з В. Смітом). Головний об’єкт досліджень Д. Канемана — це механізми ухвалення людиною рішень в ситуації невизначеності. Він довів, що ухвалювані людьми рішення істотно відхиляються від того, що приписано стандартною економічною моделлю homo oeconomicus.

ТВОРИ
 • Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора / Д. Канеман // Эковест (Экономический вестник) / ред. И. В. Пелипась. — Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2004. — Вып. 4, № 4. — С. 540—592.
 • Отображения ограниченной рациональности: перспективы исследования интуитивного суждения и выбора / Даниэль Канеман // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 630—684.
 • Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ. / Даниель Канеман, Пауль Словик, Амос Тверски ; под ред. Г. В. Суходольского. — Х. : Гуманитарний центр, 2005. — 632 с.
ЛІТЕРАТУРА
 • Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) / А. Белянин // Вопросы экономики. — 2003. — № 1. — С. 4—23.
 • Бернстайн П. Л. Инвариантность не срабатывает : [Д. Канеман] / Питер Л. Бернстайн // Против богов: Укрощение риска / Питер Л. Бернстайн ; [пер. с англ. А. Марантиди ; науч. ред. Б. Пинскер]. — М. : Олимп-Бизнес, 2000. — Ч. 5, гл. 16. — С. 290—303.
 • Воронов Ю. П. Нобелевская премия за рынок с человеческим лицом : [Д. Канеман, В. Смит] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2003. — № 1. — С. 23—36.
 • Длугопольський О. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / О. Длугопольський, Ю. Іващук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 180–193.
 • Довбенко М. Теорія перспектив : [М. Алле, Д. Канеман] / М. Довбенко // Економіка України. — 2004. — № 6. — С. 87—91.
 • Канеман (Kahneman) Даниэль (р. 1934) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 399.
 • Канеман Деніел // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 285. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Романюха С. Нейромаркетинг. Сила эмоций в противовес отжившим представлениям : [модель Канемана] / С. Романюха // Отдел маркетинга. – 2010. – № 3. – С. 43–47.
 • Румянцева Е. Е. Канеман (Kahneman) Даниэль / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 209—211.
 • Румянцева Е. Е. Канеман Даниэль / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 345–349. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Теорія поведінкових фінансів Деніела Канемана // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 9–11. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Трофимов Г. Ю. Экономика и нейронаука — на пути синтеза : [Д. Канеман, Е. Фелпс, Д. Макфадден] / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. — 2006. — Т. 42, № 4. — С. 3—16.
 • Шиманська О. Експериментальна економіка Д. Канемана і В. Сміта: виклики XXI століття / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2010. – Вип. 2. – С. 133–141.
 • Klapkiv L. Behavioral theory on the insurance market : [Daniel Kahneman] / L. Klapkiv // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 8. – P. 31–34.