57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фріш Рагнар Антон Кіттілx

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Рагнар Антон Кіттілx Фріш‎
Норвезький економіст Рагнар Антон Кіттілx Фріш‎
Ragnar Anton Kittil Frisch
(1895–1973)
Упродовж 50-х років Р. Фріш працював над створенням загальних моделей економічного планування. Моделі Фріша відіграли важливу роль як аналітичні інструменти у щорічних розрахунках національного доходу Норвегії. Дослідницька і викладацька діяльність Р. Фріша сприяла формуванню економічної школи в Норвегії. У 1969 р. Р. Фріш і Я. Тінберген розділили Нобелівську премію з економіки «за розвиток і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».


ТВОРИ
  • Основные черты промежуточной модели «Осло» / Р. Фриш // Применение математики в экономических исследованиях / под ред. В. С. Немчинова. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – Т. 2. – С. 429–531.
  • От утопической теории к практическому приложению: случай эконометрики / Рагнар Фриш // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 49–86.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Фриш Рагнар А. К. Frisch Ragnar A. K. (1895—1973) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 322–324. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Григорук А. Видатний економіст з країни фіордів. Рагнар Фріш / А. Григорук, О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – C. 132–136.
  • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.
  • Довбенко М. Фріш (Frisch) Рагнар / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 853–855.
  • Довбенко М. В. Фріш Рагнар Антон Кіттіль (Норвегія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 24–30.
  • Юхименко П. І. Фріш Рагнар Антон Кіттіль (1895–1973) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 534–538.