57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фріш Рагнар Антон Кіттілx

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Рагнар Антон Кіттілx Фріш‎
Норвезький економіст Рагнар Антон Кіттілx Фріш‎
Ragnar Anton Kittil Frisch
(1895—1973)

Упродовж 50-х років Р. Фріш працював над створенням загальних моделей економічного планування. Моделі Фріша відіграли важливу роль як аналітичні інструменти у щорічних розрахунках національного доходу Норвегії. Дослідницька і викладацька діяльність Р. Фріша сприяла формуванню економічної школи в Норвегії. У 1969 р. Р. Фріш і Я. Тінберген розділили Нобелівську премію з економіки «за розвиток і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».

ТВОРИ
 • Основные черты промежуточной модели «Осло» / Р. Фриш // Применение математики в экономических исследованиях / под ред. В. С. Немчинова. — М. : Соцэкгиз, 1961. — Т. 2. — С. 429—531.
 • От утопической теории к практическому приложению: случай эконометрики / Рагнар Фриш // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 49—86.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Фриш Рагнар А. К. Frisch Ragnar A. K. (1895—1973) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 322—324. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Григорук А. Видатний економіст з країни фіордів. Рагнар Фріш / А. Григорук, О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2005. — Вип. 4. — C. 132—136.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. Фріш (Frisch) Рагнар / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 853—855.
 • Довбенко М. В. Фріш Рагнар Антон Кіттіль (Норвегія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 24—30.
 • Румянцева Е. Е. Фриш (Frich) Рагнар / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 705—706.
 • Фриш (Frich) Рагнар // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 844.
 • Фриш (Frich) Рагнар Антон Киттил // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 55. — С. 462.
 • Фриш (Frisch) Рагнар Антон Киттиль (1895–1973) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1368.
 • Юхименко П. І. Фріш Рагнар Антон Кіттіль (1895–1973) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – C. 534–538.