57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Міррліс Джеймс Александер

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джеймс Александер Міррліс‎
Англійський економіст Джеймс Александер (Олександер) Міррліс (Мірліс, Міррліз)
James Alexader Mirrlees
(н. 1936)

Дж. Міррліс спромігся зробити великий внесок у розвиток економіки, особливо теорії оподаткування. На особливу увагу заслуговує його висновок, що уряд не може використовувати високі податкові ставки, а повинен перерозподіляти доходи від багатих до бідних. Згодом учений використав складні математичні розрахунки для обчислення граничного рівня оподаткування заможних людей. Максимальний розмір оподаткування, на його думку, не може перевищувати 20 %. Нобелівська премія у 1996 р. вручена йому «за вклад в економічну теорію стимулів за наявності асиметричної інформації».

ТВОРИ
  • Информация и стимулы: экономика пряника и кнута / Джеймс Э. Миррлис // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 142—167.
ЛІТЕРАТУРА
  • Довбенко М. Міррліс (Mirrlees) Джеймс Олександер / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 2. — С. 433—434.
  • Довбенко М. В. Міррліс Джеймс Александер (Великобританія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 265—268.
  • Желободько Е. В. Сравнительные преимущества двух схем ценовой дискриминации при двух группах потребителей без условия Спенса–Миррлиса / Е. В. Желободько, С. Г. Коковин, М. В. Саблина // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 243–263.
  • Маслов А. Інформаційна асиметричність на ринку праці та «економіка пряника і батога» Дж. А. Міррліса / А. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. – Вип. 143. – С. 57–61.
  • Маслов А. О. Інформаційна асиметричність на ринку праці: «аукціон Вікрі» й «економіка батога та пряника» Дж.-А. Міррліса / А. О. Маслов // Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Розд. 4. – С. 303–316.
  • Мирлис (Mirrlees) Джеймс // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 29. — С. 555.
  • Миррлис (Mirrlees) Джеймс А. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 869—870.
  • Миррлис (Mirrlees) Джеймс (р. 1936) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 587–588.
  • Румянцева Е. Е. Миррлис (Mirrlees) Джеймс / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 369—370.