57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

МакФедден Данієль Літл

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Данієль Літл МакФедден
Американський економіст Данієль Літл МакФедден (МакФадден, Мак-Фадден, Макфадден)
Daniel Little McFadden
(н. 1937)
Об’єктом інтересів МакФеддена стають проблеми економіки з прострочених товарів, аналіз споживчого попиту, розміщення нерухомості, раціональної поведінки та демографічні тенденції. Учений провадив аналіз за допомогою психометричних даних, моделюючи методи в економетриці. Розроблені ним моделі використовуються в дослідженнях попиту на міські перевезення, на транспорті, коли необхідно вивчити ефективність політичних заходів, а також соціальних реформ чи змін довкілля. Ці моделі пояснюють, як зміни в цінах товарів поліпшують їх доступність чи впливають на демографічну ситуацію, аналізують попит на побутову електроенергію, телефонні послуги, забезпечення житлом літніх осіб. Нобелівську премію з економіки Д. МакФедден отримав у 2000 р. «за розвиток теорії і методів аналізу дискретної вибірки».
ТВОРИ
  • Горячие деньги и «холодный комфорт» (глобальное движение капитала и финансовые кризисы в новых экономиках) / Дэниэл МакФадден // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 6. – С. 6–14.
  • Проблема экономического выбора / Дэниел МакФадден // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 392–443.
ЛІТЕРАТУРА
  • Довбенко М. В. МакФедден Данієль Літл (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 306–312.
  • Довбенко М. МакФедден (McFadden) Данієль Літл / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 2. – С. 227–228.
  • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.
  • Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів : [Дж. Хекмен, Д. МакФедден] / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 3. – С. 171–177.
  • Козак Ю. Г. Проекція на латентну структуру. Методи PLS-PM/PCA-PM. Логіт-регресія МакФаддена / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул // Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 4. – С. 150–167.
  • Трофимов Г. Ю. Экономика и нейронаука – на пути синтеза : [Д. Канеман, Е. Фелпс, Д. Макфадден] / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42, № 4. – С. 3–16.
  • Чернецкий Ю. А. Присуждение Нобелевской премии по экономике 2000 года: заметки из параллельного мира : [Дж. Хекман, Д. МакФадден] / Ю. А. Чернецкий // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2001. – № 1. – С. 14–18.