57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

МакФедден Данієль Літл

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Данієль Літл МакФедден
Американський економіст Данієль Літл МакФедден (МакФадден, Мак-Фадден, Макфадден)
Daniel Little McFadden
(н. 1937)

Об’єктом інтересів МакФеддена стають проблеми економіки з прострочених товарів, аналіз споживчого попиту, розміщення нерухомості, раціональної поведінки та демографічні тенденції. Учений провадив аналіз за допомогою психометричних даних, моделюючи методи в економетриці. Розроблені ним моделі використовуються в дослідженнях попиту на міські перевезення, на транспорті, коли необхідно вивчити ефективність політичних заходів, а також соціальних реформ чи змін довкілля. Ці моделі пояснюють, як зміни в цінах товарів поліпшують їх доступність чи впливають на демографічну ситуацію, аналізують попит на побутову електроенергію, телефонні послуги, забезпечення житлом літніх осіб. Нобелівську премію з економіки Д. МакФедден отримав у 2000 р. «за розвиток теорії і методів аналізу дискретної вибірки».

ТВОРИ
 • Горячие деньги и «холодный комфорт» (глобальное движение капитала и финансовые кризисы в новых экономиках) / Дэниэл МакФадден // Проблемы теории и практики управления. — 2005. — № 6. — С. 6—14.
 • Проблема экономического выбора / Дэниел МакФадден // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 392—443.
ЛІТЕРАТУРА
 • Довбенко М. В. МакФедден Данієль Літл (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 306—312.
 • Довбенко М. МакФедден (McFadden) Данієль Літл / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 2. — С. 227—228.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів : [Дж. Хекмен, Д. МакФедден] / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2010. – Вип. 3. – С. 171–177.
 • Козак Ю. Г. Проекція на латентну структуру. Методи PLS-PM/PCA-PM. Логіт-регресія МакФаддена / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул // Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 4. – С. 150–167.
 • Макфадден (McFadden) Дэниел (р. 1937) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 541.
 • Макфадден (McFadden) Дэниел // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 27. — С. 430—431.
 • МакФадден (Даниэль) Л. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 873—874.
 • Румянцева Е. Е. МакФадден (McFadden) Дэниэл / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 310—312.
 • Трофимов Г. Ю. Экономика и нейронаука — на пути синтеза : [Д. Канеман, Е. Фелпс, Д. Макфадден] / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. — 2006. — Т. 42, № 4. — С. 3—16.
 • Чернецкий Ю. А. Присуждение Нобелевской премии по экономике 2000 года: заметки из параллельного мира : [Дж. Хекман, Д. МакФадден] / Ю. А. Чернецкий // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. — 2001. — № 1. — С. 14—18.