57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Зелтен Райнхард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Райнхард Зелтен ‎
Німецький економіст та математик Райнхард (Рейнгард, Рейнхард, Рейхард) Зелтен (Зельтен, Селтен)
Reinhard Selten
(1930–2016)
Р. Зелтен доопрацював і удосконалив добре відому «рівновагу Неша», що стосується «ігор з неповною інформацією». Разом з Х. Мауерманом він розробив теорію адаптивних прагнень і так звану чисту стратегію з інтуїтивним вибором. Учений припускає, що тільки спеціальний клас точок рівноваги («істинні», або «доскональні») забезпечує раціональну поведінку в безкоаліційній грі. Нобелівську премію з економіки у 1994 р. було присуджено спільно Р. Зелтену, Дж. Харшані та Дж. Нешу «за проведений аналіз рівноваги в некооперативних іграх».
ТВОРИ
  • Preispolitik der Mehrproduktenunternehmung in der statis-tischen Theorie / Reinhard Selten. – Berllin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1970. – VIII, 195 S. – (Okonometrie und Unternehmensforschung = Econometrics and Operations Research ; XVI).
  • Многошаговые игровые модели и суперигры с запаздыванием / Рейнгард Зельтен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 64–100.
ЛІТЕРАТУРА
  • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 9–14.
  • Вергун В. Зелтен (Selten) Райнхард / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1. – С. 594–595.
  • Довбенко М. В. Селтен Рейнхард (Німеччина) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 254–257.
  • Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці : [Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 117–121.