57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Зелтен Райнхард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Райнхард Зелтен ‎
Німецький економіст та математик Райнхард (Рейнгард, Рейнхард, Рейхард) Зелтен (Зельтен, Селтен)
Reinhard Selten
(1930—2016)

Р. Зелтен доопрацював і удосконалив добре відому «рівновагу Неша», що стосується «ігор з неповною інформацією». Разом з Х. Мауерманом він розробив теорію адаптивних прагнень і так звану чисту стратегію з інтуїтивним вибором. Учений припускає, що тільки спеціальний клас точок рівноваги («істинні», або «доскональні») забезпечує раціональну поведінку в безкоаліційній грі. Нобелівську премію з економіки у 1994 р. було присуджено спільно Р. Зелтену, Дж. Харшані та Дж. Нешу «за проведений аналіз рівноваги в некооперативних іграх».

ТВОРИ
  • Preispolitik der Mehrproduktenunternehmung in der statis-tischen Theorie / Reinhard Selten. — Berllin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1970. — VIII, 195 S. — (Okonometrie und Unternehmensforschung = Econometrics and Operations Research ; XVI).
  • Многошаговые игровые модели и суперигры с запаздыванием / Рейнгард Зельтен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 64—100.
ЛІТЕРАТУРА
  • Біла С. О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії : [Г. Мюрдаль, Дж. Б’юкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / С. О. Біла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 9—14.
  • Вергун В. Зелтен (Selten) Райнхард / В. Вергун // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 594—595.
  • Довбенко М. В. Селтен Рейнхард (Німеччина) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 254—257.
  • Зельтен (Selten) Рейнхард // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 17. — С. 520.
  • Зелтен (Selten) Рейнхард (р. 1930) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 329.
  • Селтен (Selten) Райнхард // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 869.
  • Румянцева Е. Е. Зелтен (Selten) Рейхард / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 168—170.
  • Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці : [Дж. Неш, Дж. Харшані, Р. Зелтен] / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 2. — С. 117—121.