57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Мід Джеймс Едуард

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
‎Мід Джеймс Едуард
Англійський економіст Джеймс Едуард Мід
James Edward Meade
(1907–1995)
Дж. Мід – професор міжнародної торгівлі Лондонської школи економіки. У цей період пише свою основну працю «Теорія міжнародної політики: платіжний баланс». Водночас виходять його книги «Проблеми економічного союзу», «Теорія митних союзів», «Планування та ціновий механізм» та ін. Дж. Мід – прихильник лібералкейнсіанців, які обстоюють відродження і якнайповніше використання механізму ринкової економіки у поєднанні з обмеженим державним регулюванням. Мід автор ряду праць з теорії платіжного балансу. За оригінальний внесок у теорію міжнародної торгівлі й теорію руху міжнародного капіталу Дж. Міду та Б. Уліну у 1977 р. було присуджено Нобелівську премію з економіки. Дж. Мід – почесний доктор Базельського, Оксфордського та інших університетів.
ТВОРИ
 • Аз и Я / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – Москва : МГУ, 1994. – С. 227–237.
 • Интернализованные другие и самость / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – Москва : МГУ, 1994. – С. 224–227.
 • От жеста к символу / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – Москва : МГУ, 1994. – С. 215–224.
 • Психология пунитивного правосудия / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – Москва : МГУ, 1994. – С. 237–259.
 • Некоторые примеры внешнеторговых мультипликаторов / Дж. Е. Мид // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. – Москва : Дело, 2001. – С. 83–116. – (Экономика : идеи и портреты).
 • Смысл «внутреннего баланса» / Джеймс Э. Мид // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 284–301.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Мид Джеймс Эдуард Meade James Edward (1907–1996) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 192–195. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Вергелес Т. Джеймс Мід: «Моє серце належить лівим, а розум – правим» / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 154–158.
 • Горкіна Л. П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект : [С. Кузнець, Р. Солоу, Дж. Тобін, П. Семюельсон, Дж. Мід, Р. Лукас] / Л. П. Горкіна, М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 147–157.
 • Довбенко М. Мід (Meade) Джеймс Едуард / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 388–389.
 • Довбенко М. В. Макроекономічний підхід до... Нобелівської премії : [Е. Фелпс, Дж. Мід, М. Алле] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 92–99.
 • Довбенко М. В. Мід Джеймс Едуард (Великобританія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 103–108.
 • Ивашковский С. Н. Неоклассические модели роста Р. Солоу, Дж. Мида, А. Льюиса / С. Н. Ивашковский // Макроэкономика : учебник / С. Н. Ивашковский. – Москва : Дело, 2000. – Разд. 5, гл. 16. – С. 400–418.
 • Любохинець Л. С. Еволюція неокласичних ідей у XX ст. Економічний лібералізм Л. Мізеса і Ф. Хайєка. Концепція Дж. Міда / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич // Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Тема 11. – С. 234–235.
 • Мід (Meade) Джеймс. Премія пам’яті Нобеля з економіки, 1977 р., разом з Бертілем Уліном // Економіка в школах України. – 2008. – № 8. – С. 43–44.
 • Пезенти А. Модель Мида. Факторы, определяющие экономический рост / Антонио Пезенти // Очерки политической экономии капитализма : в 2 т. / Антонио Пезенти ; [пер. с итал. В. С. Бондарчук и др.] ; под общ. ред. А. Г. Милейковского, Н. П. Василькова, С. И. Дорофеева [и др.]. – Москва : Прогресс, 1976. – Т. 2, ч. 3. – С. 820–825. – Парал. тит. л. итал.
 • Юхименко П. І. Мід Джеймс Едвард (нар. у 1907 р.) / П. І. Юхименко // Історія економічних учень : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – C. 492–493.