57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Сен Амартья Кума

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Амартья Кума Сен ‎
Індійський економіст, філософ і соціолог Амартья (Амартія) Кума Сен
Amartya Kumar Sen
(н. 1933)
Учений багато уваги приділяє країнам, що розвиваються. Фактично всі його роботи присвячені їх економікам. А. Сен стверджує, що бідність і масовий голод можуть існувати навіть за високого і зростаючого виробництва. Його аналіз показав, що у всіх випадках масового голоду існують великі соціальні групи, що не страждають від виснаження; голод, як правило,поширюється по країні подібно до інфекційного захворювання: «експортується» з уражених голодом регіонів на «здорові» території. Нобелівською премією з економіки у 1998 р. А. Сен нагороджений «за внесок в економічний аналіз добробуту населення».


ТВОРИ
 • Экономическая взаимозависимость и мировая продовольственная проблема / Амартья Сен // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – С. 8–15.
 • Свобода, единогласие и права / Амартия К. Сен // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. и общ. ред. А. П. Заостровцева. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. – Разд. 1. – С. 195–248. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40).
 • Возможность общественного выбора / Амартья Сен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 252–303.
 • Адам Смит и современность / А. Сен // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 25–37.
 • Возможности и благосостояние / Амартия Сен // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 3, гл. 15. – С. 325–352. – Парал. тит. л. англ.
 • Неверно оценивая нашу жизнь: почему ВВП не имеет смысла? : доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса / Джозеф Стиглиц, Амартия Сен, Жан-Поль Фитусси ; пер. с англ. И. Кушнаревой ; [авт. вступ. ст. Николя Саркози]. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. – 210, [1] с. – Пер. изд.: Mis-measuring our lives / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Сен Амартия К. Sen Amartya K. (р. 1933) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 264–266. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Губені Ю. Е. Амарт’я Сен – борець з гідністю / Юрій Губені // Підприємництво : навч. посіб. / Юрій Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – С. 455–456.
 • Довбенко М. В. Сен Аматья Кума (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 289–298.
 • Довбенко М. Амартія Кумар Сен – науковий спадкоємець Каутільї і видатний економіст сучасності / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 2. – С. 126–132.
 • Морев Д. А. Амартия Сен и ограниченность утилитаризма / Д. А. Морев // Экономические науки. – 2010. – № 8. – С. 37–41.
 • Морев Д. А. Амартия Сен и теория общественного выбора / Д. А. Морев // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2010. – № 2. – С. 3–11.
 • Нуреев Р. М. Развитие как свобода: концепция Амартии Сена / Р. М. Нуреев // Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учеб. для студ. экон. вузов / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – С. 377–384.
 • Плато К. Два года спустя после доклада комиссии Стиглица–Сена–Фитусси: что нового в статистическом измерении благосостояния и устойчивого развития общества? / Клэр Плато // Вопросы статистики. – 2011. – № 11. – С. 3–11.
 • Почепцов Г. Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства : [А. Сен, К. Ерроу, Ф. Хайєк] / Г. Г. Почепцов // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 147–154.
 • Фомішин С. Сен Амартья Кума / С. Фомішин // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 346.
 • Худокормов А. Г. Амартья Сен – индийский экономист, заговоривший о человеческих ценностях / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 9. – С. 281–309.