57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ховельмо Трюгве Магнус

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Трюгве Магнус Ховельмо‎
Норвезький економіст Трюгве Магнус Ховельмо (Хаавелмо, Хаавельмо)
Trygve Magnus Haavelmo
(1911—1999)

Внесок Т. Ховельмо в економічну науку пов’язаний насамперед із розробкою методології (загальних принципів) і методів економетричного дослідження. Більшість теоретичних питань, проаналізованих Т. Ховельмо, пов’язуються з проблемою взаємозалежності в економічних відносинах, де кожне індивідуальне рішення може розглядатися як результат взаємодії через ланцюжок ринкових відносин безлічі інших рішень. У 1989 р. Т. Ховельмо було нагороджено Нобелівською премією «за визначення ролі теорії ймовірностей як фундамента економетрики і за аналіз економічних структур».

ТВОРИ
  • Эконометрика и процветающее государство / Трюгвэ Хаавелмо // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 615—622.
ЛІТЕРАТУРА
  • Вітлінський В. В. Дискретизація рівняння Хаавельмо / В. В. Вітлінський // Моделі економічної динаміки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд. 7. – С. 117–118.
  • Довбенко М. Аналіз економічних структур Трюгве Ховельмо / Михайло Довбенко, В’ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2009. — Вип. 1. — C. 194—198.
  • Довбенко М. Ховельмо Трюгве Магнус (Норвегія) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 12. — С. 82—85.
  • Довбенко М. Ховельмо (Haavelmo) Трюгве-Магнус / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 872—873.
  • Довбенко М. В. Ховельмо Трюгве Магнус (Норвегія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 192—198.
  • Румянцева Е. Е. Хаавельмо (Haavelmo) Трюгве / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 711—712.
  • Хаавельмо, Ховельмо (Haavelmo) Тригве (1911–1999) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1372.
  • Хаавелмо, Ховельмо (Haavelmo) Трюгве // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 55. — С. 580.
  • Хаавельмо (Haavelmo) Трюгве // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 861.