57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ховельмо Трюгве Магнус

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Трюгве Магнус Ховельмо‎
Норвезький економіст Трюгве Магнус Ховельмо (Хаавелмо, Хаавельмо)
Trygve Magnus Haavelmo
(1911–1999)
Внесок Т. Ховельмо в економічну науку пов’язаний насамперед із розробкою методології (загальних принципів) і методів економетричного дослідження. Більшість теоретичних питань, проаналізованих Т. Ховельмо, пов’язуються з проблемою взаємозалежності в економічних відносинах, де кожне індивідуальне рішення може розглядатися як результат взаємодії через ланцюжок ринкових відносин безлічі інших рішень. У 1989 р. Т. Ховельмо було нагороджено Нобелівською премією «за визначення ролі теорії ймовірностей як фундамента економетрики і за аналіз економічних структур».


ТВОРИ
  • Эконометрика и процветающее государство / Трюгвэ Хаавелмо // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 615–622.
ЛІТЕРАТУРА
  • Вітлінський В. В. Дискретизація рівняння Хаавельмо / В. В. Вітлінський // Моделі економічної динаміки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Розд. 7. – С. 117–118.
  • Довбенко М. Аналіз економічних структур Трюгве Ховельмо / Михайло Довбенко, В’ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – C. 194–198.
  • Довбенко М. Ховельмо Трюгве Магнус (Норвегія) / М. Довбенко // Економіка України. – 2001. – № 12. – С. 82–85.
  • Довбенко М. Ховельмо (Haavelmo) Трюгве-Магнус / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 872–873.
  • Довбенко М. В. Ховельмо Трюгве Магнус (Норвегія) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 192–198.