57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Клейн Лоуренс Роберт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Клейн‎
Американський економіст Лоуренс (Лоренс) Роберт Клейн
Lawrence Robert Klein
(1920—2013)

Л. Клейн — видатний американський економіст, «батько сучасного економічного моделювання і прогнозування». Клейн належить до економістів, які розробляли глобальні економіко-математичні моделі світу «другого покоління», що враховували традиції, історію і спосіб життя, рівень економічного розвитку, соціально-політичну організацію і спільність основних проблем, з якими в майбутньому стикнуться різні нації. Л. Клейн — лауреат Нобелівської премії з економіки 1980 р. «за значний внесок у створення економічних моделей та їх пристосування до аналізу циклічних коливань та економічної політики».

ТВОРИ
 • Кризис в Азии и мировая экономика / Лоренс Р. Клейн // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 4. — С. 33—37.
 • Устойчивость экономического подъема в США / Лоуренс Р. Клейн // Проблемы теории и практики управления. — 2001. — № 2. — C. 13—16.
 • Некоторые экономические сценарии на 1980-е годы / Лоуренс Р. Клейн // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 386—413.
 • Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс Р. Кляйн // Економіка і прогнозування. — 2006. — № 1. — C. 33—41.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Клейн Лоренс Р. Klein Lawrence R. (р. 1920) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 122—124. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Довбенко М. Клейн (Klein) Лоуренс Роберт / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. — Т. 1. — С. 772—773.
 • Довбенко М. Лоуренс Клейн — фундатор економетричного моделювання / М. Довбенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 3. — С. 164—170.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. В. Клейн Лоуренс Роберт (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 135—142.
 • Елисеева И. И. Встречи с нобелевскими лауреатами по экономике Дж. Хекманом и Л. Клейном / И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев // Вопросы статистики. — 2003. — № 9. — С. 37—38.
 • Клейн (Klein) Лоуренс Роберт (р. 1920) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 434–435.
 • Клейн (Klein) Лоуренс Роберт // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 22. — С. 17.
 • Клейн (Klein) Лоуренс Роберт // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 854—855.
 • Лоуренс Клейн (Klein). Премія пам’яті Нобеля з економіки, 1980 р. // Економіка в школах України. — 2008. — № 2. — С. 36—37.
 • Румянцева Е. Е. Клейн (Klein) Лоуренс Р. / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 230—232.