57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Клейн Лоуренс Роберт

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Клейн‎
Американський економіст Лоуренс (Лоренс) Роберт Клейн
Lawrence Robert Klein
(1920–2013)
Л. Клейн – видатний американський економіст, «батько сучасного економічного моделювання і прогнозування». Клейн належить до економістів, які розробляли глобальні економіко-математичні моделі світу «другого покоління», що враховували традиції, історію і спосіб життя, рівень економічного розвитку, соціально-політичну організацію і спільність основних проблем, з якими в майбутньому стикнуться різні нації. Л. Клейн – лауреат Нобелівської премії з економіки 1980 р. «за значний внесок у створення економічних моделей та їх пристосування до аналізу циклічних коливань та економічної політики».
ТВОРИ
 • Кризис в Азии и мировая экономика / Лоренс Р. Клейн // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 4. – С. 33–37.
 • Устойчивость экономического подъема в США / Лоуренс Р. Клейн // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – C. 13–16.
 • Некоторые экономические сценарии на 1980-е годы / Лоуренс Р. Клейн // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 386–413.
 • Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс Р. Кляйн // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – C. 33–41.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Клейн Лоренс Р. Klein Lawrence R. (р. 1920) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 122–124. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Довбенко М. Клейн (Klein) Лоуренс Роберт / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1. – С. 772–773.
 • Довбенко М. Лоуренс Клейн – фундатор економетричного моделювання / М. Довбенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 164–170.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.
 • Довбенко М. В. Клейн Лоуренс Роберт (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 135–142.
 • Елисеева И. И. Встречи с нобелевскими лауреатами по экономике Дж. Хекманом и Л. Клейном / И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев // Вопросы статистики. – 2003. – № 9. – С. 37–38.
 • Лоуренс Клейн (Klein). Премія пам’яті Нобеля з економіки, 1980 р. // Економіка в школах України. – 2008. – № 2. – С. 36–37.