57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Остром Елінор

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Елінор Остром
Американський політолог і економіст Елінор Остром
Elinor Ostrom
(1933–2012)
Лауреат Нобелівської премії з економіки 2009 р. (разом з О. Вільямсоном) «за дослідження в галузі економічного управління». Елінор Остром – автор понад 270 актуальних наукових праць, серед яких найбільш відома: «Управління суспільством: еволюція інститутів колективних дій». Проте премію Е. Остром дістала «за досягнення в галузі управління колективною власністю». Остром заперечувала спільну думку, що колективна власність погано управляється і, таким чином, повинна бути або регульована владою, або приватизована.


ТВОРИ
 • Crossing the Great Divide : Coproduction, Synergy, and Development / E. Ostrom // World Development. – 1996. – Vol. 24, № 6. – P. 1073–1087.
 • The value-added of laboratory experiments for the study of institutions and common-pool resources / E. Ostrom ; Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Department of Political Science, Indiana University // Journal of Economic Behavior & Organization. – 2006. – Vol. 61, iss. 2. – P. 149–163.
 • Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Елінор Остром ; [пер. з англ. Т. Монтян]. – Київ : Наш час, 2012. – 399 с. – Парал. тит. арк. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей : [Е. Остром, О. Уільямсон] / Р. Айзен // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 510–512.
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Воронов Ю. П. Границы успеха : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2010. – № 1. – С. 135–158.
 • Довбенко М. В . Нобелівська оцінка досліджень економічних інституцій : [Е. Остром, О. Уільямсон] / М. В. Довбенко // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 65–74.
 • Довбенко М. Економічний дороговказ : [Е. Остром, О. І. Вільямсон] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 12. – C. 50–54.
 • Иотова Е. Социальная ответственность бизнеса перед обществом (с использованием идей Нобелевского лауреата по экономике Элинор Остром) / Е. Иотова, Т. Николаев, Е. Мотурнак // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 97–99. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Капелюшников Р. И. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике–2009 : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 12–69.
 • Кузьминов Я. За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Я. Кузьминов, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 82–98.
 • Раквиашвили А. А. Институциональное разнообразие современной экономики (концепции нобелевских лауреатов 2009 г. по экономике) : [О. Уильямсон, Э. Остром] / А. А. Раквиашвили // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2010. – № 4. – С. 69–79.
 • Розвиток Елінорою Остром нової інституціональної теорії / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.] // Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – Розд. 8. – С. 185–186.
 • Розвиток Елінорою Остром інституціональної теорії прав власності // Економічна теорія права : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену / [Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – Розд. 1. – С. 46–47.
 • Шевченко О. О. Внесок О. Вільямсона та Е. Остром у розвиток нової інституціональної теорії / О. О. Шевченко // Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – Розд. 6. – С. 129–131.
 • Шиманська О. Елінор Остром: доведення ефективності колективного управління / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 127–139.
 • Юдкевич М. Авнер Грейф: модель для сборки / М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2011. – № 11. – С. 142–149. – Рец. на кн.: Грейф А. Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли : [Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром] / А. Грейф. – Москва : Изд. дом ВШЭ.