57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Енгл Роберт Фрай

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Фрай Енгл‎
Американський економіст Роберт Фрай Енгл (Енгель, Енгль, Енджел, Інгл)
Robert Fry Engle
(н. 1942)

Фахівець з методів аналізу економічної статистики. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2003 р. «за метод аналізу економічних тимчасових рядів, що змінюється в часі волатильністю» спільно з Клайвом Гренджером. Паралельно з вивченням фізики почав вивчати економіку, і незабаром вона стала головною сферою його наукових інтересів. У 1969 р. Роберт Енгл здобув ступінь доктора з економічної теорії. Своє головне наукове відкриття, яке принесло йому Нобелівську премію з економіки, він зробив, досліджуючи проблему волатильності.

ТВОРИ
 • Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика / Роберт Энгель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 777—809.
 • Риск и волатильность:эконометрические модели и финансовая практика / Р. Энгл // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. — Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. — Вып. 5, № 4. — С. 628—658.
ЛІТЕРАТУРА
 • Воронов Ю. П. Нобелевские лауреаты: практика — критерий статистики, или советы, как обогатиться : [Р. Энгл, К. Гренджер] / Ю. П. Воронов // ЭКО. — 2004. — № 1. — С. 77—87.
 • Гусельникова Д. Достижения Нобелевских лауреатов Клайва Грэнджера и Роберта Энгла. Основы модели ARCH/GARCH и использование ее в макроэкономике / Д. Гусельникова // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 61–62. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
 • Енгл Роберт Фрай // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 284. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Ингл (Engle) Роберт (р. 1942) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 359.
 • Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований / Г. Канторович, М. Турунцева // Вопросы экономики. — 2004. — № 1. — С. 37—48.
 • Лук’яненко І. Г. Тест перевірки рядів на коінтеграцію Інгла—Гренджера (Engle—Granger) / І. Г. Лук’яненко // Сучасні економічні методи у фінансах : навч. посібник / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. — К. : Літера, 2002. — Розд. 3. — С. 127—131.
 • Модель ринкової волатильності Роберта Енгла // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 86–88. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Роберт Енгл – фахівець з економічної статистики та оцінки вартості ризику // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 279–287. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Рогачев Ал. Ю. Анализ рынка на основе теории коинтеграции : [теория Энгла—Грейнджера] / Ал. Ю. Рогачев, Ан. Ю. Рогачев // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — С. 101—110.
 • Румянцева Е. Е. Энгл (Engle) Роберт / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 790.
 • Энгл (Engle) Роберт Ф. Третий // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 60. — С. 411.