57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Енгл Роберт Фрай

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Роберт Фрай Енгл‎
Американський економіст Роберт Фрай Енгл (Енгель, Енгль, Енджел, Інгл)
Robert Fry Engle
(н. 1942)
Фахівець з методів аналізу економічної статистики. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2003 р. «за метод аналізу економічних тимчасових рядів, що змінюється в часі волатильністю» спільно з Клайвом Гренджером. Паралельно з вивченням фізики почав вивчати економіку, і незабаром вона стала головною сферою його наукових інтересів. У 1969 р. Роберт Енгл здобув ступінь доктора з економічної теорії. Своє головне наукове відкриття, яке принесло йому Нобелівську премію з економіки, він зробив, досліджуючи проблему волатильності.


ТВОРИ
  • Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика / Роберт Энгель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 777–809.
  • Риск и волатильность:эконометрические модели и финансовая практика / Р. Энгл // Эковест (Экономический вестник) / Исслед. центр ИПМ ; [гл. ред. И. В. Пелипась]. – Минск : Ин-т приватизации и менеджмента, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 628–658.
ЛІТЕРАТУРА
  • Воронов Ю. П. Нобелевские лауреаты: практика – критерий статистики, или советы, как обогатиться : [Р. Энгл, К. Гренджер] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2004. – № 1. – С. 77–87.
  • Гусельникова Д. Достижения Нобелевских лауреатов Клайва Грэнджера и Роберта Энгла. Основы модели ARCH/GARCH и использование ее в макроэкономике / Д. Гусельникова // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 61–62. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
  • Енгл Роберт Фрай // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 284. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований / Г. Канторович, М. Турунцева // Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. 37–48.
  • Лук’яненко І. Г. Тест перевірки рядів на коінтеграцію Інгла–Гренджера (Engle–Granger) / І. Г. Лук’яненко // Сучасні економічні методи у фінансах : навч. посіб. / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. – Київ : Літера, 2002. – Розд. 3. – С. 127–131.
  • Модель ринкової волатильності Роберта Енгла // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 86–88. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Роберт Енгл – фахівець з економічної статистики та оцінки вартості ризику // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 279–287. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Рогачев Ал. Ю. Анализ рынка на основе теории коинтеграции : [теория Энгла–Грейнджера] / Ал. Ю. Рогачев, Ан. Ю. Рогачев // Экономика и математические методы. – 2007. – Т. 43, № 2. – С. 101–110.