57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хекмен Джеймс Джозеф

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джеймс Джозеф Хекмен
Американський економіст Джеймс Джозеф Хекмен (Хекман)
James Joseph Heckman
(н. 1944)

В основі дослідження Дж. Хекмена — базова модель домашнього господарювання з одним робітником. На відміну від розроблених раніше іншими ученими моделей Хекмен передбачає, що людський фактор — це пряме джерело споживчої користі через його вплив на ефективність проведення індивідом вільного часу, використаного в його споживанні. Іншим вагомим науковим доробком Дж. Хекмена став проведений аналіз життєвого циклу типового споживача. Дж. Хекмен удостоєний Нобелівської премії у 2000 р. з економіки «за розвиток теорії та методів аналізу соціально-економічних чинників і, зокрема, залежності рівня освіти, місця проживання від економічних умов життя конкретної особи».

ТВОРИ
  • Микроданные, гетерогенность и оценивание результатов социально-экономической политики / Джеймс Дж. Хекмен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 325—391.
ЛІТЕРАТУРА
  • Довбенко М. В. Хекмен Джеймс Джозеф (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 313—317.
  • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
  • Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів : [Дж. Хекмен, Д. МакФедден] / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2010. – Вип. 3. – С. 171–177.
  • Довбенко М. Хекмен (Heckman) Джеймс-Джозеф / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 868—869.
  • Елисеева И. И. Встречи с нобелевскими лауреатами по экономике Дж. Хекманом и Л. Клейном / И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев // Вопросы статистики. — 2003. — № 9. — С. 37—38.
  • Румянцева Е. Е. Хэкмен (Heckman) Джеймс / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 730—732.
  • Хекман (Heckman) Джеймс (р. 1944) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1377–1378.
  • Хекман (Heckman) Джеймс Дж. // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 873.
  • Чернецкий Ю. А. Присуждение Нобелевской премии по экономике 2000 года: заметки из параллельного мира : [Дж. Хекман, Д. МакФадден] / Ю. А. Чернецкий // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. — 2001. — № 1. — С. 14—18.