57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Хекмен Джеймс Джозеф

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Джеймс Джозеф Хекмен
Американський економіст Джеймс Джозеф Хекмен (Хекман)
James Joseph Heckman
(н. 1944)
В основі дослідження Дж. Хекмена – базова модель домашнього господарювання з одним робітником. На відміну від розроблених раніше іншими ученими моделей Хекмен передбачає, що людський фактор – це пряме джерело споживчої користі через його вплив на ефективність проведення індивідом вільного часу, використаного в його споживанні. Іншим вагомим науковим доробком Дж. Хекмена став проведений аналіз життєвого циклу типового споживача. Дж. Хекмен удостоєний Нобелівської премії у 2000 р. з економіки «за розвиток теорії та методів аналізу соціально-економічних чинників і, зокрема, залежності рівня освіти, місця проживання від економічних умов життя конкретної особи».
ТВОРИ
  • Микроданные, гетерогенность и оценивание результатов социально-экономической политики / Джеймс Дж. Хекмен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 325–391.
ЛІТЕРАТУРА
  • Довбенко М. В. Хекмен Джеймс Джозеф (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 313–317.
  • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 80–84.
  • Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів : [Дж. Хекмен, Д. МакФедден] / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 3. – С. 171–177.
  • Довбенко М. Хекмен (Heckman) Джеймс-Джозеф / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 868–869.
  • Елисеева И. И. Встречи с нобелевскими лауреатами по экономике Дж. Хекманом и Л. Клейном / И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев // Вопросы статистики. – 2003. – № 9. – С. 37–38.
  • Чернецкий Ю. А. Присуждение Нобелевской премии по экономике 2000 года: заметки из параллельного мира : [Дж. Хекман, Д. МакФадден] / Ю. А. Чернецкий // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2001. – № 1. – С. 14–18.