57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Купманс Т’яллінг Чарлз

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Купманс Т’яллінг Чарлз‎
Американський економіст Т’яллінг Чарлз Купманс
Tjalling Charles Koopmans
(1910—1985)

Завдяки зусиллям Т. Купманса було організовано першу спеціальну конференцію з лінійного програмування, що відбулася 1949 р. в Чикаго. Великі успіхи математичної статистики в 40-х і 50-х роках пов’язані також з його ім’ям. У 60-ті та 70-ті роки Т. Купманс зробив чимало в дослідженні проблеми економічного зростання. У 1975 р. за розвиток теорії оптимального розподілу ресурсів Т. Купмансу разом з Л. Канторовичем було присуджено Нобелівську премію з економіки.

ТВОРИ
  • Идеи оптимальности и их применение / Тьяллинг Купманс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 235—257.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Купманс Тьяллинг Ч. Koopmans Tjalling C. (1910—1985) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 135—137. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Довбенко М. Купманс (Koopmans) Т’Яллінг Чарлз / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 164—165.
  • Довбенко М. Леонід Канторович і Т’яллінг Купманс: математики на економічному олімпі / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 2. — С. 216—223.
  • Довбенко М. В. Купманс Т’яллінг Чарльз (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 90—95.
  • Ершов Э. Б. Межотраслевые модели и теория клювов : [П. Самуэльсон, К. Эрроу, Т. Купманс] / Э. Б. Ершов // Экономика и математические методы. — 2007. — Т. 43, № 2. — С. 57—75.
  • Купманс (Koopmans) Тьяллинг Чарлз // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 850.
  • Купманс (Koopmans) Тьяллинг Чарльз // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 24. — С. 530—531.
  • Купманс (Koopmans) Тьяллинг Чарлз (1910–1985) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 509.
  • Румянцева Е. Е. Купманс (Koopmans) Тьяллинг Чарльз / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 283—285.