57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Купманс Т’яллінг Чарлз

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Купманс Т’яллінг Чарлз‎
Американський економіст Т’яллінг Чарлз Купманс
Tjalling Charles Koopmans
(1910–1985)
Завдяки зусиллям Т. Купманса було організовано першу спеціальну конференцію з лінійного програмування, що відбулася 1949 р. в Чикаго. Великі успіхи математичної статистики в 40-х і 50-х роках пов’язані також з його ім’ям. У 60-ті та 70-ті роки Т. Купманс зробив чимало в дослідженні проблеми економічного зростання. У 1975 р. за розвиток теорії оптимального розподілу ресурсів Т. Купмансу разом з Л. Канторовичем було присуджено Нобелівську премію з економіки.


ТВОРИ
  • Идеи оптимальности и их применение / Тьяллинг Купманс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 235–257.
ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Купманс Тьяллинг Ч. Koopmans Tjalling C. (1910—1985) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – C. 135–137. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
  • Довбенко М. Купманс (Koopmans) Т’Яллінг Чарлз / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 164–165.
  • Довбенко М. Леонід Канторович і Т’яллінг Купманс: математики на економічному олімпі / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 216–223.
  • Довбенко М. В. Купманс Т’яллінг Чарльз (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 90–95.
  • Ершов Э. Б. Межотраслевые модели и теория клювов : [П. Самуэльсон, К. Эрроу, Т. Купманс] / Э. Б. Ершов // Экономика и математические методы. – 2007. – Т. 43, № 2. – С. 57–75.