Расширения Joomla 3
Українська Держава (Гетьманат)
Реформи у соціальній політиці та сфері трудових відносин
 • Обіжник в справі вияснення матеріальних страт причинених війною України з Росією професійним робітничим організаціям [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 26 трав. (№ 6). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Обіжник Міністерства праці щодо з’ясування матеріальних втрат, яких зазнали професійні робітничі організації через українсько-російську війну // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 88.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Обіжник в справі законів, обіжників і розпоряджень Російсього уряду і Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 26 трав. (№ 6). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Обіжник Міністерства праці щодо робітничого законодавства Тимчасового уряду та Української Центральної Ради // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 80.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Обіжник № 1 міністра праці: Про межі компетенції професійних робітничих організацій і власників підприємств [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 жовт. (№ 59). – С. 6. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 27.05.2019.
 • Обіжник міністра праці щодо компетенції робітничих професійних організацій та власників підприємств // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 138–139.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про комітет труда [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 24 лип. (№ 27). – C. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 23.10.2019.
 • Ухвалена Радою Міністрів постанова про відновлення на Україні сили закону Російської держави від 2-го грудня 1905 року про покарання за участь в деяких страйках [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 19 лип. (№ 24). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Постанова про відновлення дії закону Російської держави про покарання за участь у страйках від 2 грудня 1905 р. // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 178.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Постанова про відновлення дії закону Російської держави про покарання за участь у страйках від 2 грудня 1905 р. // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 165.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Обіжник міністра праці в справі подоходового податку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 жовт. (№ 59). – C. 6. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 10.06.2019.
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про зміну і доповнення закону від 25 січня 1918 року про восьмигодинний робочий день [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 31 серп. (№ 42). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про зміни і доповнення в законі про 8-годинний робочий день від 25 січня 1918 р. // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 242.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про зміни і доповнення в законі про 8-годинний робочий день від 25 січня 1918 р. // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 200.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Обіжник № 3 міністра праці в справі розгляду спірних справ між підприємцями та робітниками [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 жовт. (№ 59). – С. 6. – Електрон. текст. дані. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 20.11.2020.
 • Ухвалена Радою Міністрів устава про крайові біржі праці на Україні [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 3 груд. (№ 79). – С. 4. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Положення (Устава) про крайові біржі праці // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 377–379.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45