Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
Західно-Українська Народна Республіка
Державні акти
 • Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року [Електронний ресурс] // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і матеріали : у 5 т. / керівник роботи, відп. ред. О. Карпенко ; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Держ. архів Івано-Франків. обл. – Електрон. текст. дані. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – Т. 1. – С. 179–180. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 04.07.2019.
 • Постанова Української Національної Ради: проголошення української держави на українських областях Австрії і Угорщини [Електронний ресурс] // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і матеріали : у 5 т. / керівник роботи, відп. ред. О. Карпенко ; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Держ. архів Івано-Франків. обл. – Електрон. текст. дані. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – Т. 1. – С. 180–181. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 04.07.2019.
 • Повідомлення газети «Діло» про утворення Української Національної Ради і затвердження її Статуту [Електронний ресурс] // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і матеріали : у 5 т. / керівник роботи, відп. ред. О. Карпенко ; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Держ. архів Івано-Франків. обл. – Електрон. текст. дані. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – Т. 1. – С. 186–187. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 04.07.2019.
 • Акти Української державності на Західноукраїнських землях // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 404–407.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Тимчасовий основний закон про державну самостійність український земель бувшої Австро-Угорської монархії // Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки : [монографія] / Данило Яневський. – Київ : Дух і літера, 2003. – С. 507–508. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/ukr0004077. – Дата звернення: 2.12.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА732426
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А670141
  Шифр зберігання книги в НІБ України: А9725/9(с2) Я603
 • Тимчасовий основний закон Західно-української Народної Республіки, 13 листопада 1918 року : [подається за прим., що зберігається в Держ. архіві вищ. органів влади і упр. України]. – Київ : Верховна Рада України, 2018. – [2] с. – Назва на 1-й сторінці тексту : Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії ухвалені Української Національною Радою на засіданні дня 13. падолиста 1918.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р135800
 • Програмова заява Державного Секретаріату до громадян держави // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і матеріали : у 5 т. / керівник роботи, відп. ред. О. Карпенко ; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Держ. архів Івано-Франків. обл. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – Т. 2. – С. 143–145. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 04.12.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В347927/Т. 2
 • Ухвала [Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою] // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 422.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Ухвала Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р. про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою, 3 січня 1919 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7. – С. 451.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Декларація Трудового Конгресу України до народів усього світу // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : док. і матеріали : у 5 т. / керівник роботи, відп. ред. О. Карпенко ; Івано-Франків. облдержадмін., Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Держ. архів Івано-Франків. обл. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – Т. 2. – С. 212–213. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/. – Дата звернення: 01.07.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В347927/2