Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
Українська Держава (Гетьманат)
Трансформації в аграрному секторі
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 черв. (№ 15). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про право продажу та купівлі землі у сільській місцевості // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 122–124.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про право продажу та купівлі землі у сільській місцевості // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 130–132.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про установлення земельних комісій, про відновлення чинності «Положення про землеустрій» і деяких постанов про селянську землевласність та землекористування [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 19 лип. (№ 24). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про утворення земельних комісій, відновлення чинності «Положення про землеустрій» і постанов про селянську землевласність та землекористування // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 157.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про утворення земельних комісій, відновлення чинності «Положення про землеустрій» і постанов про селянську землевласність та землекористування // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 147–148.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про міри боротьби з розрухою сільського господарства [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 18 лип. (№ 23). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/00000488/23.pdf#page=1. – Дата звернення: 24.10.2019.
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про утворення тимчасових земельно-ліквідаційних комісій [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 19 лип. (№ 24). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про утворення тимчасових земельно-ліквідаційних комісій // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 161.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про утворення тимчасових земельно-ліквідаційних комісій // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 151–155.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Статут губернських та повітових земельних комісій [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 19 лип. (№ 24). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Статут губернських та повітових земельних комісій // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 158–160.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Статут губернських та повітових земельних комісій // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 148–150.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Статут тимчасових земельно-ліквідаційних комісій [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 19 лип. (№ 24). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019
 • Статут тимчасових земельно-ліквідаційних комісій // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 161–167.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Статут тимчасових земельно-ліквідаційних комісій // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 151–156.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про затвердження статуту Державного земельного банку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 6 верес. (№ 44). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про затвердження статуту Державного земельного банку // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 246–247.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про затвердження статуту Державного земельного банку // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 202–203.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Наказ про відкриття чинності Державного земельного банку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 11 жовт. (№ 57). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Наказ міністра фінансів про початок діяльності Державного земельного банку // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 254.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Наказ міністра фінансів про початок діяльності Державного земельного банку // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 207–208.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Статут Державного Земельного Банку (Закон 23 серпня 1918 р.). – Київ : [Держ. друк], 1918. – 64 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В149611
 • Статут Державного Земельного Банку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 14 верес. (№ 47). – С. 4–8. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Статут Державного земельного банку // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 259–280.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про розпорядок продаж казенних оброчних статей за посередництвом Державного Земельного Банку та про передання банком участків землі на власніть Держави [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 4 груд. (№ 80). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про передачу від Міністерства земельних справ Державному земельному банку казенних оброчних статей // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 353–355.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45