Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru
Українська Держава (Гетьманат)
Розвиток транспортної інфраструктури
 • Наказ про надання відомостей про збитки, зроблені більшовиками на залізницях України // Державний вісник. – 1918. – 20 черв. (№ 17). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Наказ Міністерства шляхів про збір інформації щодо збитків, заподіяних більшовиками на залізницях України // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 91.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Наказ Міністерства шляхів про приведення в порядок залізниць [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 26 трав. (№ 6). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Наказ Міністерства шляхів про наведення порядку на залізницях // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 81.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про відкриття Міністерству шляхів кредиту в 178.000.000 карбованців [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 29 лип. (№ 28). – C. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 10.06.2019.
 • Статут Українського Акційного Товариства для розвитку транспорту та залізниць = Устав Украинского акционерного общества развития транспорта и железных дорог : затв. 31 серп. 1918 р. – [Б. м.], [1918]. – 43 с.
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 338 С782
 • Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про заходи охорони залізниць // Державний вісник. – 1918. – 29 жовт. (№ 64). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Тимчасовий закон про заходи охорони залізниць // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 341–344.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Тимчасовий закон про заходи охорони залізниць // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 233–236.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82