Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
Українська Держава (Гетьманат)
Трансформації у фінансово-кредитній системі
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про поширення закону 30 березня 1918 р. про випуск знаків Державної скарбниці поверх 100.000.000 карбованців ще на 400.000.000 карбованців [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 9 черв. (№ 12). – C. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про додатковий випуск знаків Державної скарбниці // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 75.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про додатковий випуск знаків Державної скарбниці від 9 травня 1918 р. // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 117.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Закон про додаткове асигнування 10.000.000 карбованців на утримання центральних установ міністерств, а також на неодкладні заходи міністерства [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 21 трав. (№ 3). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про додаткове асигнування 10.000.000 карб. на утримання центральних установ міністерств // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 80.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про заснування скарбниці в місті Кривий Ріг Херсонського повіту та губернії [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 5 черв. (№ 10). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.12.2019.
 • Закон Ради Міністрів Української держави про заснування скарбниці у Кривому Розі Херсонської губернії // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 154–155.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Постанова Ради Міністрів Української держави про випуск до 20 серій білетів Державної скарбниці для збільшення в Україні кількості платіжних знаків // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 155.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про випуск знаків Державної скарбниці на суму 500 міліонів карбованців [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 5 черв. (№ 10). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон Ради Міністрів Української держави про випуск грошових знаків Державної скарбниці на суму 500 мільйонів карбованців // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 156.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Закон про випуск знаків Державної скарбниці на суму 500 млн карбованців // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 89.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про випуск знаків Державної скарбниці на суму 500 млн карбованців // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 120.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про відкриття кредиту для виконання договорів з Центральними державами [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 5 черв. (№ 10). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про відкриття кредиту для виконання договорів з Центральними державами // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 93–94.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про підвищення ставок кріпосної оплати [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 31 трав. (№ 8). – C. 1, 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 7.06.2019.
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про випуск білетів Державної скарбниці [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 31 трав. (№ 8). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про випуск білетів Державної скарбниці // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 95–97.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про випуск білетів Державної скарбниці // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 122–123.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про скарбових зборчих та розсильних [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 20 черв. (№ 17). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001096. – Дата звернення: 21.06.2019.
 • Закон 14 червня 1918 р. про скарбових розсильних і інструкція до цього закону / М-во фінансів, Департамент простих податків. – Київ : Культура і знання, 1918. – 27 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002091. – Дата звернення: 21.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В052551
 • Ухвалена Радою Міністрів постанова про асигнування 80 міліонів карбованців на видання позичок земствам та містам [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 5 лип. (№ 20). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Постанова про асигнування 80 млн карб. на позики земствам та містам // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 131.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалена Радою Міністрів постанова про асигнування в розпорядження міністра фінансів 100.000 карбованців на боротьбу з підробленням грошових знаків і на витрати по перетворові грошової системи [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 5 лип. (№ 20). – C. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 7.06.2019.
 • Постанова Ради Міністрів про асигнування 100 тис. крб. на боротьбу з підробленням грошових знаків та удосконалення грошової української системи // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 160.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Ухвалена Радою Міністрів постанова про міри боротьби з спекуляцією закордонною валютою [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 18 лип. (№ 23). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Постанова Ради Міністрів Української держави про заходи боротьби із спекуляцією закордонною валютою // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 162.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Постанова про боротьбу зі спекуляцією іноземною валютою // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 146.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Постанова про боротьбу зі спекуляцією іноземною валютою // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 138–139.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Ухвалена Радою Міністрів постанова про порядок забезпечення розмінних марок, які були випущені згідно з законом бувшої Центральної Ради від 18-го квітня 1918 року [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 18 лип. (№ 23). – C. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 7.06.2019.
 • Постанова про порядок забезпечення розмінних марок // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 162–163.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про додатковий випуск знаків Державної скарбниці на 500.000.000 карбованців [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 18 лип. (№ 23). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про додатковий випуск знаків Державної скарбниці на 500.000.000 карб. // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 157.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про утворення Головної скарбниці Української Держави [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 4 серп. (№ 30). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закон про утворення Головної скарбниці Української Держави // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 188.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про утворення Головної скарбниці Української Держави // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 172–173.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Обіжник міністра праці в справі подоходового податку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 жовт. (№ 59). – C. 6. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 10.06.2019.
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про затвердження Статуту Українського державного банку і асигнування коштів до його основного капіталу [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 17 серп. (№ 36). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про затвердження Статуту Українського державного банку та асигнування коштів до його основного капіталу // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 226.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про затвердження Статуту Українського державного банку та асигнування коштів до його основного капіталу // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 194–195.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Статут Українського Державного банку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 17 серп. (№ 36). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Статут Українського Державного банку // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 230–237.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про тимчасовий порядок обслідування фальшивих монет та кредитових паперів [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 15 серп. (№ 35). – C. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 7.06.2019.
 • Закон Ради МІністрів Української держави про тимчасовий порядок обслідування фальшивих монет та кредитових паперів // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 165.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про обмеження ввозу на Україну російських грошових знаків банку [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 29 серп. (№ 41). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про обмеження ввозу в Україну російських грошових знаків // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 239–240.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон Ради Міністрів про обмеження ввозу в Україну російських грошових знаків // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 168.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про допомогу особам та установам, що їх процентові папери які хоронилися в установах Державного банку, скарбниць або державних ощадних кас, були вилучені, одвезені або знищені агентами Російської совітської влади [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 24 листоп. (№ 74). – С. 4. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 22.05.2019.
 • Закон про допомогу особам та установам, процентні папери яких були вилучені з фінансових установ російською радянською владою // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 351.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Ухвалений Радою Міністрів закон про підстави випуску кредитових білетів та знаків Державної скарбниці [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 24 листоп. (№ 74). – C. 4. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 7.06.2019.
 • Закон Ради Міністрів Української держави про підстави випуску кредитових білетів та знаків Державної скарбниці // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 185.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89