Бесплатные шаблоны Joomla
Українська Центральна Рада
Реформи у соціальній політиці та сфері трудових відносин
 • Резолюції конференції УПСФ // Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року = The Ukrainian National-Liberation Movement. March – November 1917 : док. і матеріали / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. арх. вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучасної укр. історії (Філадельфія) ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк (керівник) [та ін.]. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2003. – С. 499–503. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/. – Дата звернення: 18.12.2019.
  С. 502: З докладу В. Бойка «Робітниче питання».
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37713
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б317516
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б2561/9(С2) У45
 • Програма Української партії Самостійників-Соціалістів [Електронний ресурс] // Українська партія Самостійників-Соціалістів (У. Н. П.). Українська революція (1917–1919). Діяльність партії С.-С. в зв’язку з політичними подіями на Україні на час 1901–1919. Ідеологія, програма і статут партії. – Електрон. текст. дані. – Відень ; Київ, 1920. – С. 63–88. – Режими доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/ukrayinska-partiya-samostiynikiv-sotsiyalistiv-u-n-p-ukrayinska-revolyutsiya-1917-1919-diyalnist-partiyi-s-s-v-zvyazku-z-politichnimi-podiyami-na-ukraini-za-chas-1901-1919-ideologiya-npogpam-i-statut/; http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009917. – Дата звернення: 03.12.2019.
  С. 72–75: Робітнича справа.
 • Програма Української партії Самостійників-Соціалістів // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 344–367.
  С. 352–356: Робітнича справа.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Тимчасовий статут про громадські роботи // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 172–173. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Закон Центральної Ради про восьмигодинний робочий день // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 134–137. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Закон Центральної Ради про восьмигодинний робочий день // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 86–90.
  Шифр зберігання: 342 Г82