http://nachodki.ru/
Українська Центральна Рада
Трансформації у фінансово-кредитній системі
 • Закон Центральної Ради про завдання і функції Головної скарбниці Української Народної Республіки // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 145–146.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Закон про Головну Скарбницю Української Народної Республіки // Міністри фінансів України 1917–1998 : Короткі біографії / Г. О. П'ятаченко, В. І. Кравченко, Л. В. Кухарець ; Н.-д. фiнанс. iн-т при М-ві фінансів України. – Київ, 1998. – С. 21–22.
  Шифр зберігання книги: 336 П99
 • Тимчасовий закон про українські гроші [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1917. – 21 груд. (№ 214). – С. 2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002681. – Дата звернення: 23.11.2020.
 • Закон про випуск державних кредитових білетів Української Народної Республіки [Електронний ресурс] : ухвалила Українська Центральна Рада 24 грудня 1917 р. (6 січня 1918 р.) // Велика Українська Революція (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 років ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 90–92. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів Української Народної Республіки // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 338–339. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів Української Народної Республіки // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 146.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Відозва Генерального секретаріату про торгову та фінансову діяльність // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 55–56. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Постанова Генерального секретаріату Української Народної Республіки про податкову політику // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 51–52. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Постанова Генерального секретаріату Української Народної Республіки про податкову політику // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 70–71.
  Шифр зберігання: 342 Г82
 • Закон про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 171. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Закон Центральної Ради про грошову одиницю, карбування монети та друк державних кредитових білетів // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 147.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Закон Ц. Ради про державну мову [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1918. – 24 (11) берез. (№ 41). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/41. – Дата звернення: 23.12.2019.
 • Закон Центральної Ради про запровадження української мови у банківській і торговій сфері, 24 березня 1918 р. // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 229. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2 / 9(с2) У453
 • Закон Центральної Ради про випуск розмінних марок Державної скарбниці // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 150.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89
 • Обіжник Державного банку УНР конторам, відділам, скарбницям про курс і розпорядок обміну німецьких марок, австрійських крон та румунських лей на території України // Гроші в Україні : факти і док. / ред. Я. Ісаєвич ; керівник авт. кол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : ARC-UKRAIN, 1998. – С. 151–152.
  Шифр зберігання книги: 336.7 Г89