Шаблоны для Joomla 3 здесь
Директорія
Державні акти
 • Устрій Української держави : проекти конституції Української Народної Республіки / [ред.: С. Баран, І. Липа] ; [Всеукр. Нац. Рада]. – Львів : [З друк. Ставропиґ. ін-та під управою Ю. Сидорака], 1920. – 56 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА833140
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Зк Сірополка С. О.-32
 • Декларація Української Директорії, що зробила Директорія [Електронний ресурс] // Відродження. – 1918. – 26 (13) груд. (№ 219 (додаток)). – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001127. – Дата звернення: 13.09.2019.
 • Декларація Директорії Української Народної Республіки, оголошена 26-го грудня 1918 р. [Електронний ресурс] // Конституційні акти відновленої Української Держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Електрон. текст. дані. – Торонто, 1964. – С. 143–155. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/10593-kostiv-k-konstitutsiyni-akti-vidnovlenoyi-ukrayinskoyi-derzhavi-1917-1919-rokiv-i-yihnya-politichno-derzhavna-yakist/. – Дата звернення: 02.12.2019.
 • Декларація Директорії Української Народної Республіки // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 408–412.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Декларація Української Директорії, що зробила Директорія // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ : Фiлос. i соцiолог. думка, 1992. – С. 100–104.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Деклярація Директорії Української Народньої Республіки // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 377–381.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Декларація Директорії Української Народної Республіки // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки : док. і матеріали : у 2 т. / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 391–394. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010473. – Дата звернення: 26.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349399/Т.2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б325029-2[2,3]
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М1361-2/9(с2) Д472
 • Декларація Директорії Української Народної Республіки // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 364–381.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Звернення Директорії УНР до робітників і селян з приводу скликання Трудового Конгресу // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки : док. і матеріали : у 2 т. / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 426. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010473. – Дата звернення: 27.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349399/Т.2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б325029-2[2,3]
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М1361-2/9(с2) Д472
 • Універсал Директорії Української Народної Республіки [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1919. – 24 (11) січ. (№ 16). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000966. – Дата звернення: 13.09.2019.
 • Універсал Директорії Української Народної Республіки // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ : Фiлос. i соцiолог. думка, 1992. – С. 107.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Універсал Директорії Української Народної Республіки // Свято об’єднання України : (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; вступ. сл. В. М. Литвина ; упоряд.: О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. – Репринт. вид. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2012. – С. 7.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА756869
  Шифр зберігання книги в НІБ України: Б7295 / 9(с2) С259
 • Універсал Трудового Конгресу до українського народу [Листівка] : "Ми, представники Трудового Народу України, її робітництва і селянства, зібравшись у столичнім ...". – [Б. м.], [1919, січ., 28]. – 1 арк. в 2 стп. ; 27 х 43,5 см.
  Шифр зберігання листівки в НБУВ: Кл 899/3 (Прим.: 2) Відділ стародруків та рідкісних видань
 • Універсал Трудового Конгресу до Українського Народу // Україна в огні і бурі революції 1917–1921 / І. Мазепа. – Прага, 1943. – Т. 3. – С. 168–169. – Режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8667. – Дата звернення: 13.09.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б303747-3
 • Універсал Трудового Конгресу України // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ : Фiлос. i соцiолог. думка, 1992. – С. 110–111.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Універсал Трудового Конгресу України // Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки : [монографія] / Данило Яневський. – Київ : Дух і літера, 2003. – С. 522–523. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/ukr0004077. – Дата звернення: 2.12.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА732426
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А670141
  Шифр зберігання книги в НІБ України: А9725/9(с2) Я603
 • Універсал Трудового Конгресу України // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки : док. і матеріали : у 2 т. / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 465–466. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010473. – Дата звернення: 27.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349399/Т.2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б325029-2[2,3]
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М1361-2/9(с2) Д472
 • Універсал Трудового Конгресу України, 28 січня 1919 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 381–383.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Декларація правительства Української Народної Республіки [Електронний ресурс] // Україна в добі Директорії УНР / М. Стахів. – Електрон. текст. дані. – Скрентон, 1966. – Т. 7. – С. 40–45. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/716-stahiv-m-ukrayina-v-dobi-direktoriyi-unr-t-7/. – Дата звернення: 17.12.2019.
 • Декларація уряду УНР, 12 квітня 1919 року // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки : док. і матеріали : у 2 т. / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 517–520. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0004377/. – Дата звернення: 27.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349399/Т.2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б325029-2[2,3]
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М1361-2/9(с2) Д472
 • Декларація уряду УНР, 12 квітня 1919 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 391–395.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Декларація уряду Української Народної Республіки // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки : док. і матеріали : у 2 т. / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – Т. 2. – С. 548–549. – (Джерела до вивчення історії Української революції). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010473. – Дата звернення: 27.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349399/Т.2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б325029-2[2,3]
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М1361-2/9(с2) Д472
 • Декларація уряду Української Народної Республіки // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 406–407.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закон про Державну Народну Раду та її склад // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ : Фiлос. i соцiолог. думка, 1992. – С. 117–122.
  Шифр зберігання книги: 342 К65