Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
Українська Держава (Гетьманат)
Державні акти гетьмана П. Скоропадського
 • Грамота до всього українського народу [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 трав. (№ 1). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Універсал гетьмана Павла Скоропадського. Грамота ко всему украинскому народу // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. XXI–XXII (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000912. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Грамота до всього українського народу [Електронний ресурс] // Конституційні акти відновленої Української Держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Електрон. текст. дані. – Торонто, 1964. – С. 118–120. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/10593-kostiv-k-konstitutsiyni-akti-vidnovlenoyi-ukrayinskoyi-derzhavi-1917-1919-rokiv-i-yihnya-politichno-derzhavna-yakist/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Грамота до всього українського народу [Електронний ресурс] // Вісник політики, літератури й життя. – 1918. – 12 трав. – С. 283. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/periodika/8515-vistnik-soyuza-vizvolennya-ukrayini-1918-chch-16-22/. – Дата звернення: 27.05.2019.
 • Грамота до всього українського народу // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 82–83.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Універсал гетьмана Павла Скоропадського. Грамота до всього українського народу // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 353–355.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Універсал гетьмана Павла Скоропадського. Грамота до всього українського народу, 29 квітня 1918 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 318–319.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Грамота П. Скоропадського до всього українського народу // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 39–42.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Грамота П. Скоропадського до всього українського народу // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 105–106.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави [Електронний ресурс] // Вісник політики, літератури й життя. – 1918. – 12 трав. – С. 283–284. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/periodika/8515-vistnik-soyuza-vizvolennya-ukrayini-1918-chch-16-22/. – Дата звернення: 27.05.2019.
 • Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 16 трав. (№ 1). – С. 1–2. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Закони про тимчасовий державний устрій України [Електронний ресурс] // Конституційні акти відновленої Української Держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Електрон. текст. дані. – Торонто, 1964. – С. 123–127. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/10593-kostiv-k-konstitutsiyni-akti-vidnovlenoyi-ukrayinskoyi-derzhavi-1917-1919-rokiv-i-yihnya-politichno-derzhavna-yakist/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Закони про тимчасовий державний устрій України // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 84–86.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Закони про тимчасовий державний устрiй України // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 355–358.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Закони про тимчасовий державний устрій України, 29 квітня 1918 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 320–323.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закони про тимчасовий державний устрій України // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 50–53.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 39–42.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 106–109.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Відручний лист пана Гетьмана пану голові Ради Міністрів [щодо боротьби зі спекуляцією] [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 26 черв. (№ 19). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Відручний лист Гетьмана П. Скоропадського до Голови Ради Міністрів Ф. Лизогуба щодо боротьби зі спекуляцією // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 51.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Грамота Гетьмана всієї України та військ козацьких до народу українського [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 2 листоп. (№ 66). – C. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/00000488/66.pdf#page=1. – Дата звернення: 23.10.2019.
 • Грамота Гетьмана всієї України. Громадяне – хлібороби! [Електронний ресурс] // Державний вісник. – 1918. – 22 листоп. (№ 73). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0001096. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Грамота Гетьмана П. Скоропадського до хліборобів // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 73.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Грамота [Гетьмана П. Скоропадського про відречення від влади] [Електронний ресурс] // Відродження. – 1918. – 15 груд. (№ 210). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/00000381. – Дата звернення: 21.05.2019.
 • Грамота Гетьмана П. Скоропадського про відречення від влади // Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : док. і матеріали : у 2 т. / [редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.]. – Київ : Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 74.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Грамота Гетьмана П. Скоропадського про відречення від влади // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 116.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82