Интернет-магазин nachodki.ru
Українська Центральна Рада
Державні акти

 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого [Листівка] : "Народе український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив Нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі". – [Київ], [1917, не раніше черв., 10]. – 1 арк. в 1 стп. ; 44,5 х 31 см.
  Шифр зберігання листівки в НБУВ: Кл 0459 Відділ стародруків та рідкісних видань
 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 13 черв. (№ 59). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Перший Універсал Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада й її Універсали. Перший і другий / М. С. Грушевський. – 2-ге вид., допов. – Київ, 1917. – С. 11–13. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=%3C.%3EID%3DUKR0007998%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr. – Дата звернення: 29.01.2020.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА600811
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2) Г911
 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. VI–VIII (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Універсал Української Центральної Ради до Укpaїнськoгo Народу, в Україні й поза Україною сущого [Електронний ресурс] // Конституційні акти відновленої Української Держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Електрон. текст. дані. – Торонто, 1964. – С. 35–39. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/politologiya/10593-kostiv-k-konstitutsiyni-akti-vidnovlenoyi-ukrayinskoyi-derzhavi-1917-1919-rokiv-i-yihnya-politichno-derzhavna-yakist/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого [Електронний ресурс] // Велика Українська Революція : (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 років ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 65–68. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Перший універсал Української Центральної Ради // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 295–298.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого // Чотири Універсали / [упоряд. В. Д. Конашевич ; ред. Л. Л. Лазебний]. – [Київ] : Добров. т-во книголюбів України, 1990. – С. 5–7. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р69086
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А506290
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2) Ч-757
 • [I] Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 58–60.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Перший Універсал Української Центральної Ради, 10 червня 1917 р. // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 101–105. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Перший Універсал Української Центральної Ради // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 272–274.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Перший Універсал Української Центральної Ради, 10 червня 1917 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 258–261.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Перший Універсал Української Центральної Ради // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 26–29.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Перший Універсал Української Центральної Ради, 10 червня 1917 року // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 12–14.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Декларація Генерального Секретаріату // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 157–160. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001387. – Дата звернення: 21.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Декларація генерального секретаріату // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 17–21.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Універсал Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Робітнича газета. – 1917. – 4 лип. (№ 76). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Універсал Української Центральної Ради // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. VII–IX (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Універсал Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Велика Українська Революція : (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 рр. ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 68–70. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Другий Універсал Української Центральної Ради // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 308–309.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Другий Універсал Української Центральної Ради // Чотири Універсали / [упоряд. В. Д. Конашевич ; ред. Л. Л. Лазебний]. – [Київ] : Добров. т-во книголюбів України, 1990. – С. 8–9. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р69086
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А506290
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2) Ч-757
 • [ІІ] Універсал Української Центральної Рaди // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 61–62.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Другий Універсал Української Центральної Ради, 3 липня 1917 р. // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 164–168. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Другий Універсал Української Центральної Ради // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 283–284.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Другий Універсал Української Центральної Ради // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 30–31.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Другий Універсал Української Центральної Ради, 3 липня 1917 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 267–268.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Другий Універсал Української Центральної Ради // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 18–19.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Декларація Генерального Секретаріату України, прочитана на засіданні Малої Ради 29 вересня [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1917. – 30 верес. (№ 150). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.06.2019.
 • Декларація Генерального Секретаріату України // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 323–327. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 21.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Декларация Генерального секретариата // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 288–295.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Декларація Генерального Секретаріату України // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 32–38.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Третій Універсал Української Центральної Ради [Листівка] : "Народе український і всі народи України! Тяжка і трудна година впала на землю ...". – Київ : Вид. Інформаційного бюро при Мін[істерстві] вн[утрішніх] справ ; Друк. Мініст[ерства] внутр[ішніх] сп[рав], 1917, листоп., 7. – 1 арк. в 2 стп. ; 42 х 26 см.
  Шифр зберігання листівки в НБУВ: Кл 0634 Відділ стародруків та рідкісних видань
 • Універсaл Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1917. – 8 листоп. (№ 180). – С. 3. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Універсал Української Центральної Ради // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. X–XII (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Універсал Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Велика Українська Революція : (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 рр. ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 70–73. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Відозва Генерального Секретаріату і Третій Універсал Української Центральної Ради // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 339–343.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Відозва Генерального Секретаріату і Третій Універсал Української Центральної Ради // Україна. Антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 292–293.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Народе український і всі народи України! [Третій Універсал Української Центральної Ради] // Чотири Універсали / [упоряд. В. Д. Конашевич ; ред. Л. Л. Лазебний]. – [Київ] : Добров. т-во книголюбів України, 1990. – С. 10–12. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р69086
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А506290
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2) Ч-757
 • [ІІІ] Унiверсал Української Центральної Ради // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 67–69.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Третій Універсал Української Центральної Ради, 7 листопада 1917 р. // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 1 : 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 398–401. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://resource.history.org.ua. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 1
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-1
 • Універсaл Української Центральної Ради // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 312–315.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Третій Універсал Української Центральної Ради // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 32–35.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Третій Універсал Української Центральної Ради, 7 листопада 1917 р. // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 36–38.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Четвертий Універсал Української Центральної Ради [Листівка] : "Народе України! Твоєю силою, волею, словом сталана землі Українська Вільна Народна Республіка ...". – Київ : Вид. Інформаційного бюро ; Друк. Мініст[ерства] внітр[їшніх] сп[рав], 1918, січ., 9. – 1 арк. в 2 стп. ; 45 х 27 см.
  Шифр зберігання листівки в НБУВ: Кл 0700 Відділ стародруків та рідкісних видань
 • Універсал Української Центральної Ради [Електронний ресурс] // Нова Рада. – 1918. – 13 січ. (№ 9). – С. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 20.06.2019.
 • Універсал Української Центральної Ради // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. XII–XV (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Четвертий Універсал Української Центр. Ради [Електронний ресурс] // Велика Українська Революція : (матеріали до історії відновлення української державності) : календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918 / Українська Вільна Академія Наук у США, Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 рр. ; упоряд. Яків Зозуля. – Електрон. текст. дані. – Нью-Йорк, 1967. – С. 73–77. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/2010-zozulya-ya-velika-ukrayinska-revolyutsiya-kalendar-istorichnih-podiy-za-lyutiy-1917-berezen-1918/. – Дата звернення: 19.06.2019.
 • Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 371–374.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Четвертий Універсал У. Ц. Ради // Чотири Універсали / [упоряд. В. Д. Конашевич ; ред. Л. Л. Лазебний]. – [Київ] : Добров. т-во книголюбів України, 1990. – С. 13–16. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 19.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р69086
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: А506290
  Шифр зберігання книги в НІБ України: 9(С2) Ч-757
 • [ІV] Універсал Української Центральної Pади // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ, 1992. – С. 70–72.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Четвертий універсал Української Центральної Ради // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 36–40.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Четвертий Універсал Української Центральної Ради, 22 січня 1918 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 300–303.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 79–82.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82
 • Відозва Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 197–198. – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2/9(с2) У453

 • Статут про державний устрій і вільнoсті У.Н.Р. // Нова Україна : (шлях нашої державності) / О. Саліковський. – Київ : Криниця, 1919. – C. XVII–XXI (додаток). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 25.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РЛ5624
 • Конституція Української Народної Республіки // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : док. і матеріали / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 375–383.
  Шифр зберігання книги: 32 У45
 • Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільнoсті УНР) // Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – Київ : Фiлософ. i соцiолог. думка, 1992. – С. 73–79.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Конституція Української Народної Республіки. Статут про державний устрій, права і вільності УНР // Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2 т. / Нац. Акад. наук України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1997. – Т. 2 : 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – С. 330–335. – (Джерела новітньої історії ; серія 5) (Пам’ятки історії України). – Режими доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019; http://history.org.ua/. – Дата звернення: 24.06.2019.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В341062/Т. 2
  Шифр зберігання книги в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Б301753-2
  Шифр зберігання книги в НІБ України: М348-2/9(с2) У453
 • Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 6 : 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. – С. 345–353.
  Шифр зберігання книги: 1Ф Т93
 • Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), 29 квітня 1918 року // Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. – Т. 7 : Відродження української державності. – С. 304–312.
  Шифр зберігання книги: 94(477) У45
 • Статут про державний устрій, права і вільнoсті Української Народної Республіки (Конституція УНР) // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : [збірник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов]. – Київ : Юрид. думка, 2011. – С. 41–49.
  Шифр зберігання книги: 342 К65
 • Конституція Української Народної Республіки, 29 квітня 1918 р. // Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917–1918 рр. : хрестоматія з курсу «Актуальні питання української революції 1917–1921 рр.» : у 2 т. / Олександр Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2017. – Т. 1. – С. 99–104.
  Шифр зберігання книги: 342 Г82

Main Menu