57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Відмінності між версіями «Фогель Роберт Вільям»

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
м
 
Рядок 7: Рядок 7:
 
<center>'''ТВОРИ'''</center>
 
<center>'''ТВОРИ'''</center>
 
:
 
:
* Экономический рост, демография и физиология: воздействие долговременных процессов на разработку и осуществление экономической политики  / Роберт Уильям Фогель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 724—763.
+
* Экономический рост, демография и физиология: воздействие долговременных процессов на разработку и осуществление экономической политики  / Роберт Уильям Фогель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 724—763.
 
:
 
:
 
<center>'''ЛІТЕРАТУРА'''</center>
 
<center>'''ЛІТЕРАТУРА'''</center>

Поточна версія на 13:17, 24 жовтня 2019

Роберт Вільям Фогель‎
Американський економіст Роберт Вільям Фогель (Фоджель)
Robert William Fogel
(1926—2013)

У своїх дослідженнях Р. Фогель в числі перших починає використовувати контрфактичні гіпотези і нові кількісні методи. У 1966 р. Р. Фогель ввів науковий термін «нова економічна історія» (тобто кліометрика). Праці Р. Фогеля показали, як можна використати сучасні методи статистичного аналізу й математичного моделювання для оцінки історичних подій та їх впливу на майбутнє. Саме за застосування нових економічних методів для вивчення історичних процесів йому у 1993 р. було вручено Нобелівську премію з економіки. У 1977 р. Р. Фогель стає виконавчим директором довгострокової програми розвитку американської економіки, яку запровадило Національне бюро економічних досліджень США. Проведені ним дослідження у рамках цієї програми виявились корисними для пояснення причин економічного зростання і спаду.

ТВОРИ
 • Экономический рост, демография и физиология: воздействие долговременных процессов на разработку и осуществление экономической политики / Роберт Уильям Фогель // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 724—763.
ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Фогель Роберт У. Fogel Robert W. (р. 1926) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 313—315. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Довбенко М. Кліометрія в економічному дослідженні : [Р. В. Фогель, Д. С. Норт] / М. Довбенко // Економіка України. — 2005. — № 11. — С. 86—91.
 • Довбенко М. Фогель (Fogel) Роберт Вільям / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 828—830.
 • Довбенко М. В. Фогель Роберт Вільям (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 228—233.
 • Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4. — С. 157—164.
 • Ковальчук В. М. Кліометрія, або нова економічна історія : [Д. Норт і Р. Фогель] // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. — К. : Знання, 2008. — Ч. ІІ, розд. 17. — С. 599—603.
 • Макклоски Д. Создание новой аудитории в экономической истории: Роберт Фогель как ритор / Дейдра Макклоски // Риторика экономической науки / Дейдра Макклоски ; пер. с англ. Оксаны Якименко ; науч. ред. пер. Данила Расков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара ; Санкт-Петербург, 2015. – Гл. 5. – С. 101–118. – (Новое экономическое мышление). – Пер. изд.: The Rhetoric of Economics / Deirdre N. McCloskey. 2nd ed. Madison : The University of Wisconsin Press, 1998.
 • Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та Р. Фогель // Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / ред. В. Д. Базилевич. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Ч. 2, розд. 13. — С. 548—564.
 • Румянцева Е. Е. Фогель (Fogel) Роберт / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 694—695.
 • Фоджель (Fogel) Роберт Уильям // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 865—866.
 • Фогель (Fogel) Роберт Уильям (р. 1926) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1346.
 • Худокормов А. Г. Р. Фогель и Д. Норт – основатели клиометрики / А. Г. Худокормов // Экономическая теория: новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Гл. 7. – С. 219–221.