57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Відмінності між версіями «Саймон Герберт Александер»

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
м
м
 
Рядок 17: Рядок 17:
 
* Адміністративна поведінка :  Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції : пер. з англ. / Г. А. Саймон. — Вид. переробл. і доповн. числен. заув. авт. — К. : АртЕк, 2001. — 392 с.  
 
* Адміністративна поведінка :  Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції : пер. з англ. / Г. А. Саймон. — Вид. переробл. і доповн. числен. заув. авт. — К. : АртЕк, 2001. — 392 с.  
  
* Рациональное принятие решений в бизнесе  / Г. А. Саймон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 320—357.
+
* Рациональное принятие решений в бизнесе  / Г. А. Саймон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 320—357.
  
 
* Проверяемость и приблизительность / Герберт Саймон // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 2, гл. 8. – С. 217–220. – Парал. тит. л. англ.
 
* Проверяемость и приблизительность / Герберт Саймон // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 2, гл. 8. – С. 217–220. – Парал. тит. л. англ.

Поточна версія на 12:36, 24 жовтня 2019

Саймон Герберт Александер‎
Американський економіст Герберт Александер Саймон
Herbert Alexander Simon
(1916—2001)

Праці Г. Саймона становлять методологічний інтерес з точки зору використання кількісних методів у соціології, моделювання поведінки людей і суспільних систем, планування діяльності закладів та корпорацій. Проблеми, пов’язані з дослідженням поведінкових та пізнавальних якостей людей, які збирають, обробляють інформацію й приймають рішення, Г. Саймон розвинув у фундаментальних працях «Моделі відкриття та інші теми в наукових методах», «Моделі мислення», «Моделі людини: соціальне й раціональне». У 1978 р. Г. Саймон був удостоєний Нобелівської премії з економіки «за новаторські дослідження процесу прийняття рішень у рамках економічних організацій».

ТВОРИ
 • Методологические основания экономики / Г. А. Саймон // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1989—1990 / ВНИИ систем. исслед. — М. : Наука, 1991. — С. 91—109.
 • Менеджмент в организациях : пер. с англ. / Г. А. Саймон, Д. Смитбург, В. Томпсон. — М. : Экономика, 1995. — 335 с.
 • Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г. А. Саймон // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — Разд. 1. — С. 54—72. — (Вехи экономической мысли ; вып. 2).
 • Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Герберт А. Саймон // Вехи экономической мысли. Вып. 2. Теория фирмы / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. — СПб. : Экономическая школа, 2000. — Разд. 1. — С. 54—72. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27).
 • Адміністративна поведінка : Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції : пер. з англ. / Г. А. Саймон. — Вид. переробл. і доповн. числен. заув. авт. — К. : АртЕк, 2001. — 392 с.
 • Рациональное принятие решений в бизнесе / Г. А. Саймон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 320—357.
 • Проверяемость и приблизительность / Герберт Саймон // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – Ч. 2, гл. 8. – С. 217–220. – Парал. тит. л. англ.
ЛІТЕРАТУРА
 • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
 • Батлер Р. Саймон, Герберт Александр (1916) / Ричард Батлер // Классики менеджмента : энциклопедия / под ред. М. Уорнера ; [пер. с англ. В. Кузин]. — СПб. : Питер, 2001. — С. 674—679. — (Бизнес-класс).
 • Блауг М. Саймон Герберт Simon Herbert (1916—2001) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 252—255. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Гвишиани Д. М. Герберт Саймон / Д. М. Гвишиани // Организация и управление / Д. М. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. — М. : МГТУ, 1998. — Гл. 8. — С. 218—235.
 • Довбенко М. Герберт Саймон як основоположник поведінкової економічної теорії / М. Довбенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2007. — Вип. 2. — С. 165—170.
 • Довбенко М. Саймон (Simon) Герберт Александер / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 321—322.
 • Довбенко М. В. Саймон Герберт Александер (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 116—121.
 • Клейнер Г. Б. К методологии моделирования принятия решений экономическими агентами : [К. Эрроу, Г. Саймон] / Г. Б. Клейнер // Экономика и математические методы. — 2003. — Т. 39, № 2. — С. 167—182.
 • Меркулова Т. В. Рациональность в экономической модели человека : [Г. А. Саймон, Д. Норт] / Т. В. Меркулова // Экономическая теория. — 2005. — № 1. — С. 25—34.
 • Румянцева Е. Е. Саймон (Simon) Герберт / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 531—533.
 • Румянцева Е. Е. Саймон Герберт / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 380–384. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Саймон Герберт : премія пам’яті Нобеля з економіки, 1978 р. // Економіка в школах України. — 2008. — № 11. — С. 37—39.
 • Саймон (Simon) Герберт Александер // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 43. — С. 206.
 • Саймон (Simon) Герберт Александр (р. 1916) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1050.
 • Саймон (Simon) Герберт Александер // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 853.
 • Туленков М. В. Герберт Саймон і системна теорія управлінських рішень / М. В. Туленков // Сучасні теорії менеджменту : навч. посібник / М. В. Туленков. — К. : Каравела, 2007. — Розд. 5. — С. 269—273. — (Вища освіта в Україні).
 • Чабанна М. В. Вплив ідей Г. Саймона на становлення теорії прийняття політичних рішень // Наукові записки. Політичні науки : [зб. наук. статей] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [відп. ред. В. С. Брюховецький]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 108. – С. 3–8.