57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Фама Юджин Френсіс

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Юджин Френсіс Фама
Американський економіст Юджин Френсіс Фама
Eugene Francis Fama
(н. 1939)

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2013 р. за «емпіричний аналіз цін на активи» (разом з Робертом Шиллером та Ларсом Хансеном). Юджин Фама відомий своїми роботами у галузі теорії портфеля та цін на фінансові інструменти. Він довів, що рух цін на фінансові активи, зокрема акції, є непередбачуваним і піддається випадковим блуканням. Свою ідею він оприлюднив у статті під назвою «Поведінка цін на ринку акцій» (1965). Основна наукова заслуга Юджина Фами – розробка теорії ефективного ринку (сильну, напівсильну та слабку), він і зазначає, що необхідною передумовою останнього є існування ринкової рівноваги. Основними працями, у яких викладено ідеї Юджина Фами, є: «Ефективні ринки капіталу: огляд теорії та емпіричні дослідження» (1970), «Теорія фінансів» (1972), «Основи фінансів» (1976), «Цінність проти економічного зростання» (1998), «Прогнозування доходу та заробітків» (2000). У 1964 р. здобув ступінь доктора філософії Чиказького університету, а у 1968 р. отримав звання професора. З 2001р. Юджин Фама є членом Американської фінансової асоціації, а також членом Економетричного товариства та Американської академії наук і мистецтв.


ЛІТЕРАТУРА
  • Глобалізація та її тягар / Джозеф Стігліц ; пер. з англ. А. Іщенка ; [наук. ред. Бураковський І. В.]. – Київ : КМ Академiя, 2003. – 252 с. – (Актуальні світові дискусії). – Парал. тит. л. англ.
  • Довбенко М. Ключі до знань про фінансові ринки : [Юджин Фама, Роберт Шіллер, Ларс Хансен] / М. Довбенко // Віче. – 2013. – № 23. – С. 26–27.
  • Нобелівська премія – 2013 : [Юджин Фама, Ларс Петер Хансен, Роберт Шиллер] // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 12. – С. 96–102.
  • Разделение бремени по спасению планеты: глобальная социальная справедливость для непрерывного развития (Уроки из теории общественных финансов) / Дж. Ю. Стиглиц // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму = Messenger of the International Nobel Economic Forum / Дніпропетр. ун-т економіки та права [та ін. ; голов. ред. Б. І. Холод]. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – № 1 : «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи», Дніпропетровськ, 11–13 верес. 2008 р. – С. 26–46. – (Планета Альфреда Нобеля).
  • Теорія ефективного ринку Юджина Фама // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад.: Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – C. 16–18. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Сверчков Р. Эффективность финансовых рынков (Нобелевская премия по экономике 2013 года) : [Юджин Фама, Роберт (Боб) Джеймс Шиллер, Ларс Петер Хансен] / Р. Сверчков, К. Сонин // Вопросы экономики. – 2014. – № 1. – С. 4–21.
  • Фама Юджин Френсіс // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад.: Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – C. 303. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Чирак М. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики : [Фама Юджин, Шиллер Роберт] / М. Чирак, І. Чирак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 3. – С. 126–135.
  • Sharing the burden of saving the planet: global social justice for sustainable development (Lessons from the Thery of Public Finanse) / J. E. Stiglitz // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму = Messenger of the International Nobel Economic Forum / Дніпропетр. ун-т економіки та права [та ін. ; голов. ред. Б. І. Холод]. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – № 1 : «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи», Дніпропетровськ, 11–13 верес. 2008 р. – С. 8–25. – (Планета Альфреда Нобеля).