57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Сарджент Томас Джон

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Томас Джон Сарджент
Американський економіст Томас Джон Сарджент
Thomas John Sargent
(н. 1943)
Т. Сарджент – один з лідерів «революції раціональних очікувань», що стала стандартною частиною макроекономічного аналізу. Він стверджує, що політики не можуть систематично маніпулювати економікою за допомогою передбачуваних змін в політиці. Томас вніс важливий внесок в теорію з застосуванням нових математичних методів в економетричних моделях. З 2011 р. Т. Сарджент є одним із сімнадцяти найбільш цитованих економістів світу.

Сарджент спеціалізується на макроекономіці, монетарної економічної теорії і економетрики часових рядів. У 2011 р. удостоївся Нобелівської премії разом з Крістофером А. Сімсом «за емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків в макроекономіці».

ЛІТЕРАТУРА
 • Блауг М. Сарджент Томас Дж. / Марк Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; под ред. М. А. Сторчевого ; [пер. с англ. З. Замчука и др.]. – Санкт-Петербург : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – С. 262–263. – (Библиотека «Экономической школы»).
 • Воронов Ю. П. Настоящая макроэкономика (Нобелевская премия по экономике 2011 года) : [К. Симс, Т. Сарджент] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2012. – № 1. – С. 130–145.
 • Довбенко М. В. Макроекономіка: ефект позитивного очікування : [К. Сімс, Т. Сарджент] / М. В. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 1. – С. 55–62.
 • Завьялов Ф. Об использовании достижений нобелевских лауреатов по экономике 2011 г. : [Т. Сарджент, К. Симс] / Ф. Завьялов // Экономист. – 2013. – № 2. – С. 92–96.
 • Замулин О. Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года) : [К. Симс, Т. Сарджент] / О. Замулин, К. Стырин // Вопросы экономики. – 2012. – № 1. – С. 4–20.
 • Интервью с Томасом Сарджентом // О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 368−389.
 • Івашук Ю. Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки / Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 118–125.
 • Малаховская О. А. Исследование причинно-следственных взаимосвязей в макроэкономике: нобелевская премия по экономике 2011 г. : [К. Симс, Т. Сарджент] / О. А. Малаховская, С. Э. Пекарский // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 3–30.
 • Невежина Т. І. Лауреати Нобелівської премії 2011 р. : [К. Сімс, Т. Сарджент] / Т. І. Невежина // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С. 61–63.
 • Николаева Е. Г. Модель динамики теневого и легального секторов экономики с ожиданиями на основе модели Сарджента–Тарновского / Николаева Е. Г., Куркина М. М. // Тези доповідей. X науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» з нагоди 40-ї річниці «Економічної кібернетики» в Україні, 15–17 верес. 2005 р., м. Київ / ВГО «Укр. асоц. екон. кібернетики», М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк : Апекс, 2005. – С. 63–65.
 • Фещенко В. М. Теорія раціональних очікувань. Концепція Дж. Мута та його послідовники (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес) / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Тема 6. – С. 224–232.