57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Нобелівська премія з економіки

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Нобелівська медаль з економіки

На аверсі Нобелівської медалі по економіці зображений профіль Альфреда Нобеля і пересічені Рогу Достатку під ним. Також на аверсі можна побачити напис: "Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968". ("Державний Шведський банк пам'яті Альфреда Нобеля") На зворотній бік медалі зображена емблема Королівської шведської Академії Наук у вигляді Полярної зірки, трьох маленьких корон і однією великою. Напис на реверсі медалі говорить: "Kungliga Vetenskaps Akademien". ("Королівська шведська академія наук"). Медаль Нобелівської премії по економіці була розроблена Гунвором Свенссон-Лундквистом.

Нобелівська премія з економіки, офіційно Премія Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля - премія, заснована Банком Швеції пам'яті Альфреда Нобеля і вручається за досягнення в економічних наук. На відміну від інших премій, які вручаються на церемонії нагородження нобелівських лауреатів, дана премія не є спадщиною Альфреда Нобеля. Заснована в 1969 році. Церемонія вручення премій проходить у Стокгольмі 10 грудня кожного року.

Згідно зі статутом Нобелівського фонду, висувати кандидатів можуть наступні особи:

 • члени Королівської Шведської академії наук;
 • члени комітету меморіальної премії А. Нобеля з економіки;
 • лауреатів премій пам'яті А. Нобеля з економіки;
 • постійно працюють професора відповідних дисциплін університетів і вузів Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії;
 • завідувачі відповідними кафедрами щонайменше шести університетів та інститутів, обраних Академією наук;
 • інші вчені, від яких Академія вважатиме за потрібне прийняти пропозиції.

Процес вибору лауреата черговий премії включає наступні етапи:

 • Нобелівський комітет висилає близько 3000 форм встановленого зразка для заповнення відомим вченим, яких Нобелівський фонд визнав гідними для участі у виборах лауреата премії (вересень року, що передує вручення премії).
 • Нобелівський комітет обробляє отримані вже заповнені форми (останній термін отримання - 31 січня) і відбирає кандидатів, згаданих хоча б кілька разів, зазвичай 250-350 вчених (лютий).
 • Нобелівський комітет пропонує спеціально відібраних експертам оцінити роботи кандидатів на премію (березень - травень).
 • Нобелівський комітет становить повідомлення Шведської королівської академії наук на підставі отриманих від експертів відгуків. Повідомлення підписується всіма членами комітету (червень - серпень).
 • Нобелівський комітет подає своє повідомлення в академію; повідомлення обговорюється на 2 засіданнях економічної секції академії (вересень).
 • Королівська Шведська академія наук вибирає лауреата більшістю голосів; вибір вважається остаточним і не підлягає обговоренню; оголошується лауреат премії (жовтень).
 • Лауреат отримує премію на урочистій церемонії в Стокгольмі разом з лауреатами з інших наук (10 грудня).
Страна
Год
Имя
Нобелевская премия присуждалась
Нидерланди
1969
Ян Тінберген (Тінберхен)
(Jan Tinbergen)
«За створення і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів.»
Норвегія
Рагнар Антон Кіттілх Фріш
(Ragnar Anton Kittil Frisch)
Америка
1970
Пол Ентоні Самуельсон (Самюелсон, Самюельсон, Семюелсон, Семюельсон)
(Paul Anthony Samuelson)
«За наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну економічну теорію.»
1971
Саймон Сміт Кузнець (Кузнец, Кузнєц)
(Simon Smith Kuznets)
«За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання.»
Англія
1972
Джон Річард Хікс (Гікс)
(John Richard Hicks)
«За новаторський внесок в загальну теорію рівноваги і теорію добробуту.»
Америка
<center> Кеннет Джозеф Ерроу
(Kenneth Joseph Arrow)
1973
Василь Васильович Леонтьєв (Леонтьев)
(Wassily Wassilyovitch Leontief)
«За розвиток методу „витрати-випуск“ і за його застосування до важливих економічних проблем.»
Швеція
1974
Гуннар Карл Мюрдаль
(Gunnar Karl Myrdal)
«За основоположні роботи з теорії грошей і економічних коливань і глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних і інституційних явищ.»
Австрія
Фрідріх Август фон Хайєк (Хаєк, Хайек)
(Friedrich August von Hayek)
Росія
1975
Леонід Віталійович Канторович
(Leonid Vitaliyevich Kantorovich)
«За внесок в теорію оптимального розподілу ресурсів.»
Америка
Т’яллінг Чарлз Купманс
(Tjalling Charles Koopmans)
1976
Мілтон Фрідман (Фрідмен)
(Milton Friedman)
«За досягнення в області аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки монетарної теорії, а також за практичний показ складності політики економічної стабілізації.»
Швеція
1977
Бертіль Готтгард Улін (Олін, Оулін)
(Bertil Gotthard Ohlin)
«За внесок першопрохідника в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу.»
Англія
Джеймс Едуард Мід
(James Edward Meade)
Америка
1978
Герберт Александер Саймон
(Herbert Alexander Simon)
«За новаторські дослідження процесу ухвалення рішень в рамках економічних організацій.»
1979
Теодор Вільям(Вільямс, Уільям) Шульц
(Theodore William Schultz)
«За новаторські дослідження економічного розвитку стосовно до проблем країн, що розвиваються.»
Англія
Вільям (Уільям) Артур Льюїс(Льюіс)
(William Arthur Lewis)
Америка
1980
Лоуренс (Лоренс)Роберт Клейн
(Lawrence Robert Klein)
«За створення економічних моделей і їх застосування до аналізу коливань економіки і економічної політики.»
1981
Джеймс Тобін
(James Tobin)
«За аналіз стану фінансових ринків і їх впливу на політику ухвалення рішень в області витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами.»
1982
Джордж Джо (Джозеф) Стіглер
(George Joseph Stigler)
«За новаторські дослідження промислових структур, функціонування ринків, причин і результатів державного регулювання.»
1983
Джерард (Джеральд, Жерар) Дебре
(Jerard Debreu)
«За внесок в наше розуміння теорії загальної рівноваги і умов, при яких загальна рівновага існує в деякій абстрактній економіці.»
Англія
1984
Річард Джон Ніколас (Ніколає) Стоун
(Richard Dzhon Nikolae Stone)
«За істотний внесок в розвиток економічної науки.»
Америка
1985
Франко Енріко Модільяні
(Franco Еnriko Modigliani)
«За аналіз поведінки людей відносно заощаджень, що має винятково важливе прикладне значення в створенні національних пенсійних програм.»
1986
Джеймс Мак-Гілл (Макджіл, Макджілл) Бюкенен (Бьюкенен, Б’юкенен)
(James McGill Buchanan)
«За дослідження договірних і конституційних основ теорії ухвалення екологічних і політичних рішень.»
1987
Роберт Мертон Солоу(Соллоу)
(Robert Merton Solow)
«За внесок в теорію економічного зростання.»
Франція
1988
Моріс Аллє (Алле)
(Maurice Allais)
«За його новаторський внесок в теорію ринків і ефективної утилізації ресурсів.»
Норвегія
1989
Трюгве Магнус Ховельмо (Хаавелмо, Хаавельмо)
(Trygve Magnus Haavelmo)
«За його роз'яснення в основах теорії ймовірності і аналіз одночасних економічних структур
Америка
1990
Гаррі Макс Марковіц (Марковіч)
(Harry Max Markowitz)
«За піонерську роботу в теорії фінансової економіки.»
Мертон Говард Міллер
(Merton Howard Miller)
Вільям (Уільям) Форсіс Шарп
(William Forsyth Sharpe)
Англія
1991
Рональд Гаррі Коуз
(Ronald Harry Coase)
«За відкриття і ілюстрацію важливості трансакційних витрат і прав власності для іституційних структур і функціонування економіки.»
Америка
1992
Гаррі Стенлі Беккер
(Gary Stanley Becker)
«За дослідження широкого кола проблем людської поведінки і реагування, що не обмежується лише ринковою поведінкою.»
1993
Роберт Вільям Фогель (Фоджель)
(Robert William Fogel)
«За нове дослідження економічної історії за допомогою економічної теорії та кількісних методів для пояснення економічних і інституційних змін.»
Дуглас Сесіль (Сесіл) Норт
(Douglas Cecil North)
1994
Джон Чарльз Харшані (Харсаньі, Харшаньі, Харсані)
(John Charles Harsanyi)
«За аналіз рівноваги в теорії некоаліційних ігор.»
Джон Форбс Неш
(Joh Forbes Nash)
Германія
Райнхард (Рейнгард, Рейнхард, Рейхард) Зелтен (Зельтен, Селтен)
(Reinhard Selten)
Америка
1995
Роберт Лукас
(Robert Lucas)
«За розвиток і застосування гіпотези раціональних очікувань, трансформацію мікроекономічного аналізу і поглиблення розуміння економічної політики.»
Англія
1996
Джеймс Александер (Олександер) Міррліс (Мірліс, Міррліз)
(James Alexader Mirrlees)
«За їх метод оцінки похідних фінансових інструментів.»
Америка
Вільям Спенсер Вікрі
(William Spencer Vickrey)
Канада
1997
Мюрон (Майрон) Самуел Скоулз (Шолз, Шоулз, Шоулс)
(Myron Samuel Scholes)
«За їх метод оцінки похідних фінансових інструментів.»
Америка
Роберт Кархарт (Кокс) Мертон
(Robert Сarhart Merton)
Індія
1998
Амартья (Амартія) Кума Сен
(Amartya Kumar Sen)
«За його внесок в економіку добробуту.»
Канада
1999
Роберт Александер Манделл
(Robert Alexander Mundell)
«За аналіз монетарної і фіскальної політики при різних обмінних курсах і за аналіз оптимальних валютних зон.»
Америка
2000
Джеймс Джозеф Хекмен (Хекман)
(James Joseph Heckman)
«За розвиток теорії і методів аналізу.»
Данієль Літл МакФедден (МакФадден, Мак-Фадден, Макфадден)
(Daniel Little McFadden)
2001
Джордж Акерлоф (Ейкерлоф)
(George Akerlof)
«За їх аналіз ринків з асиметричною інформацією.»
Майкл Ендрю Спенс
(Michael Andrew Spence)
Джозеф Юджин Стігліц
(Joseph Eugene Stiglitz)
ІзраїльАмерика
2002
Деніел (Даніель) Канеман
(Daniel Kahneman)
«За дослідження в області ухвалення рішень і механізмів альтернативних ринків.
Америка
Вернон Ломакс Сміт
(Vernon Lomax Smith)
2003
Роберт Фрай Енгл (Енгель, Енгль, Енджел, Інгл)
(Robert Fry Engle)
«За розробку методу аналізу часових рядів в економіці на основі математичної моделі з авторегресійною умовною гетероскедастичністю (ARCH).»
Англія
Клайв (Клів) Гренджер (Грангер, Гранжер, Грейнджер, Гренжер)
(Clive Granger)
«За розробку методу коінтеграції для аналізу часових рядів в економіці.»
Норвегія
2004
Фінн Ерлінг Кідланд (Кідленд, Кюдланд, Кютланд)
(Finn Erling Kydland)
«За їх внесок у вивчення впливу чинника часу на економічну політику і за дослідження рушійних сил ділових циклів.»
Америка
Едвард Крістіан Прескотт
(Edward Christian Prescott)
ІзраїльАмерика
2005
Роберт Ісраель Джон Ауманн (Ауман, Оманн)
(Robert Yisrael John Aumann)
«За поглиблення нашого розуміння суті конфлікту і співпраці шляхом аналізу теорії ігор».
Америка
Томас Кромбі Шеллінг
(Thomas Crombie Schelling)
2006
Едмунд Строзер Фелпс
(Edmund Strother Phelps)
«За аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці».
2007
Леонід Гурвіч (Гурвіц)
(Leonid Hurwicz)
«За створення основ теорії оптимальних механізмів».
Ерік Старк Мескін (Маскін)
(Eric Stark Maskin)
Роджер Брюс Майєрсон (Майерсон)
(Roger Bruce Myerson)
2008
Пол Робін Кругман
(Paul Robin Krugman)
«За дослідження в області структури торгівлі і розміщення виробництва».
2009
Олівер Ітон Вільямсон
(Oliver Eaton Williamson)
«За роботу з аналізу економічного управління».
Елінор Остром
(Elinor Ostrom)
2010
Питер Артур Даймонд
(Peter Arthur Diamond)
«За роботу з аналізу ринків з фрикціями пошуку».
Дэйл Томас Мортенсен
(Dale Thomas Mortensen)
Англія
Кристофер Антониу Писсаридес
(Χριστόφορος Αντωνίου Πισσαρίδης)
Америка
2011
Томас Сарджент
(Thomas Sargent)
«За емпіричне дослідження причинно-наслідкових звязків у макроекономіці».
Симс Кристофер
(Sims Christopher)


http://pics.smotri.com/player.swf?file=v18811874cd0&autoStart=false&str_lang=rus&xmlsource=http%3A%2F%2Fpics%2Esmotri%2Ecom%2Fcskins%2Fblue%2Fskin%5Fcolor%2Exml&xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.loadup.ru%2Fcontent%2Fskin_rbc.xml