57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Тінберген Ян

Матеріал з Економічний Олімп
Версія від 10:14, 25 жовтня 2019, створена NTI705 (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ян Тінберген‎
Нідерландський економіст Ян Тінберген (Тінберхен)
Jan Tinbergen
(1903—1994)

Ян Тінберген одним з перших почав застосовувати математичний апарат до вивчення економічних процесів і створювати моделі для їхнього опису. У 1969 р. Я. Тінбергена і Р. Фріша нагородили Нобелівською премією з економіки «за розвиток і застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів». Останнє зусилля Я. Тінбергена було зосереджено на пошуки шляхів розв’язання глобальних світових проблем і побудови оптимального економічного устрою суспільства.

ТВОРИ
 • Математические модели экономического роста : пер. с англ. / Я. Тинбэрхэн, Х. Бос ; ред. М. М. Голанский. — М. : Прогресс, 1967. — 174 с. : граф.
 • Использование моделей в экономике: опыт и перспективы / Ян Тинберген // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2004. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 36—48.
 • О методе статистического исследования делового цикла. Ответ Дж. М. Кейнсу / Я. Тинберген // Вопросы экономики. — 2007. — № 4. — С. 46—58.
 • О методе статистического исследования делового цикла. Ответ Дж. М. Кейнсу / Я. Тинберген // Общая теория занятости, процента и денег. Избранное : [пер. с англ.] / Джон Мейнард Кейнс ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. — М. : ЭКМОС, 2009. — Ч. 3. — С. 444—458. — (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
ЛІТЕРАТУРА
 • Базилевич В. Д. Зміст, цілі та засади (інструменти) макроекономічної політики. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Тема 13. — C. 595—611. — (Класичний університетський підручник).
 • Блауг М. Тинберген Ян Tinbergen Jan (1903—1994) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 292—296. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Бункина М. К. Концепция Тинбергена / М. К. Бункина, А. М. Семенов // Экономическая политика : учеб. пособие / М. К. Бункина, А. М. Семенов. – М. : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 1999. – Гл. 3. – С. 40−41.
 • Дагаев А. Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим процессом : [Я. Тинберген, Р. Солоу, Р. Харрод, Дж. Хикс] / А. Дагаев // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 6. — С. 40—51.
 • Довбенко М. Базова теорія економічної політики : [Я. Тінберген, Р. Лукас] / М. Довбенко // Економіка України. — 2006. — № 5. — С. 82—86.
 • Довбенко М. В. Тінберген Ян (Нідерланди) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 15—23.
 • Довбенко М. Нобеліанти та економічна наука : [Я. Тінберген, Р. Фріш, П. Семюельсон, С. Кузнец, К. Ерроу, Л. Клейн, Д. МакФедден, Дж. Хекмен] / М. Довбенко // Економіка України. — 2003. — № 1. — С. 80—84.
 • Довбенко М. Тінберген (Tinbergen) Ян / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 635—637.
 • Заклета О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення : [Я. Тінберген, Р. Лукас, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен] / О. Заклета, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 194–201.
 • Кейнс Дж. М. Метод профессора Тинбергена / Дж. М. Кейнс // Вопросы экономики. — 2007. — № 4. — С. 37—45.
 • Кейнс Дж. М. Метод профессора Тинбергена / Дж. М. Кейнс // Общая теория занятости, процента и денег. Избранное : [пер. с англ.] / Джон Мейнард Кейнс ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. — М. : ЭКМОС, 2009. — Ч. 3. — С. 433—442. — (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин).
 • Ковальчук В. Тінберген Ян — перший нобелівський лауреат з економіки / В. Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2005. — Вип. 3. — С. 175—180.
 • Круш П. В. Зміст, принципи, цілі та засоби (інструменти) макроекономічного регулювання. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла / П. В. Круш // Макроекономіка та її регулювання : навч. посібник / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – Тема 13. – С. 308–317.
 • Розмаинский И. Методологические основы теории Кейнса и его «спор о методе» с Тинбергеном / И. Розмаинский // Вопросы экономики. — 2007. — № 4. — С. 25—36.
 • Румянцева Е. Е. Тинберген (Tinbergen) Ян / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 631–633.
 • Спирягин В. И. Макромодель Я. Тинбергена / В. И. Спирягин // Исследование проблем экономического роста / В. И. Спирягин. — Сыктывкар : Коми научный центр, 2005. — Гл. 3. — С. 64—66.
 • Сухарев О. С. Институциональное расширение принципа Я. Тинбергена / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – М. : Экономика, 2007. – Гл. 4. – C. 296–304.
 • Сухарев О. С. Модель Я. Тинбергена / О. С. Сухарев // Институциональная теория и экономическая политика. К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн. 2. Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации : [монография] : [в 2 т.] / О. С. Сухарев ; Ин-т экономики РАН. – М. : Экономика, 2007. – Гл. 4. – C. 215–220.
 • Тинберген (Tinbergen) Ян (1903–1994) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 1248.
 • Тинберген (Tinbergen) Ян // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 51. — С. 8.
 • Тинберген (Tinbergen) Ян // Энциклопедия статистических публикаций. Х–ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 844.