57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Відмінності між версіями «Від упорядників»

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 11: Рядок 11:
 
Головна мета покажчика — зорієнтувати читачів у пошуку і використанні документів, що містять матеріали зазначеної тематики. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. Видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів і широке коло читачів, що цікавляться досягненнями у галузі економічних наук.  
 
Головна мета покажчика — зорієнтувати читачів у пошуку і використанні документів, що містять матеріали зазначеної тематики. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. Видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів і широке коло читачів, що цікавляться досягненнями у галузі економічних наук.  
 
Покажчик підготовлено інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 
Покажчик підготовлено інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 +
[[Category: За алфавітом]]
 +
[[Category: За країною]]
 +
[[Category: За роком народження]]
 +
[[Category: За школами]]

Версія за 12:02, 23 травня 2012

Нобелівська премія — знак міжнародного визнання досягнень вченого, письменника, борця за мир. Особистість засновника фонду Альфреда Нобеля, інформація про життя та діяльність лауреатів премії багато років цікавлять не лише спеціалістів, але й широке коло читачів. Для задоволення інформаційних потреб з даної тематики, зокрема по Нобелівській премії з економіки, підготовлено бібліографічний покажчик «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки (1969—2009 рр.)». Покажчик створено на базі фонду бібліотеки ДВНЗ «Київсь-кий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У бібліографічному покажчику представлено широке коло джерел: праці лауреатів Нобелівської премії з економіки мовою оригіналу та в перекладі на українську та російську мови різних років видання, публікації про життя, діяльність і наукові здобутки всесвітньовідомих економістів, які отримали премію у 1969—2009 рр. Об’єктом бібліографування були різні види документів, що зберігаються у фонді бібліотеки університету, зокрема: енциклопедії та енциклопедичні словники, довідники, монографії, підручники, статті з відповідної тематики у збірках наукових праць і науковій періодиці. У покажчику знайшли відображення бібліографічні описи книжкових видань за 1958—2009 рр., наукова періодика, опрацьована за 1998—2009 рр. Покажчик містить 1158 бібліографічних описів. Включені до покажчика видання опрацьовані de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний покажчик відкриває вступна стаття про життя Альфреда Нобеля — видатного шведського винахідника і підприємця, історію заснування та процедуру присудження Нобелів-ських премій, у тому числі і Нобелівської премії з економіки. Завершує статтю список літератури про життя і діяльність А. Нобеля та праці з економічної нобелелогії. Матеріали про лауреатів розміщено у хронологічній послідовності за роком присудження премії. Інформація про кожного лауреата подається окремо в такій послідовності: коротка довідка (роки життя, країна, визначення Нобелівським комітетом мотивів присудження премії), список праць лауреата і літератури про нього. Список праць лауреатів згруповано за прямою хронологією публікацій. Література про лауреатів — за алфавітом прізвищ авторів і назв видань. Довідковий апарат містить:

Головна мета покажчика — зорієнтувати читачів у пошуку і використанні документів, що містять матеріали зазначеної тематики. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело. Видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів і широке коло читачів, що цікавляться досягненнями у галузі економічних наук. Покажчик підготовлено інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».