57.png

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ромер Пол

Матеріал з Економічний Олімп
(Перенаправлено з Пол Ромер)
Перейти до: навігація, пошук
Paul Romer.jpg
Американський економіст Пол Майкл Ромер
Paul M. Romer
(н. 1955)
Професор економіки школи бізнесу Нью-Йоркського університету. З 2016 року – Шеф-економіст Світового банку.

Пол Ромер поряд з Робертом Лукасом є основоположником нової теорії економічного зростання, відомої як модель «Лукаса-Ромера». Відповідно до цієї моделі основним фактором економічного зростання є зростання капіталовкладень у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи та інвестиції у людський капітал. Один з висновків моделей Ромера та Лукаса полягає у тому, що економіка, що володіє ресурсами людського капіталу та розвиненою наукою, має у довгостроковій перспективі кращі шанси зростання, ніж економіка, позбавлена цих переваг. П. Ромер досліджував вплив технологічних інновацій на економіку. Нобелівську премію з економіки отримав у 2018 р. разом Вільямом Нордхаусом «за інтеграцію кліматичних змін і технологічних інновацій в макроекономічний аналіз».

ЛІТЕРАТУРА
  • Акимов Н. И. Модель Пола Ромера / Н. И. Акимов // Политическая экономия современного способа производства : [монография : в 7 кн.]. Кн. 3. Макроэкономика и микроэкономика: динамический подход. Ч. 1. Макроэкономика / Н. И. Акимов. – Москва : Экономика, 2004. – Гл. 7.3.1. – С. 235–239.
  • Маслов А. О. Акумуляція ресурсів у національному дослідницькому секторі як найважливіша детермінанта економічного зростання в моделі П. Ромера / А. О. Маслов // Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Тема 16. – С. 373–387.
  • Мостовая Е. Б. Теории экономического прогресса. Модель Поля Ромера / Е. Б. Мостовая // Основи экономической теории / Е. Б. Мостовая. – Новосибирск : НГАЭиУ, 1997. – Лекция 22. – С. 346–361. – (Высшее образование).