DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародних фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/4825

Название: Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа економічної безпеки України на сучасному етапі розвитку світової економічної системи
Авторы: Токар, Володимир Володимирович
Tokar, Volodymyr
Ключевые слова: національна безпека
економічна безпека
державне регулювання
інноваційно-інвестиційна діяльність
НДДКР
national safety
economic security
government regulation
innovation and investment activity
R&D
национальная безопасность
экономическая безопасность
государственное регулирование
инновационно-инвестиционная деятельность
НИОКР
Submit Date: 2014-07-22T11:10:24Z
Issue Date: 2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Токар В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа економічної безпеки України на сучасному етапі розвитку світової економічної системи / В. В. Токар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 203-211.
Краткий осмотр (реферат): У статті розкрито роль інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у забезпеченні економічної безпеки України; представлено авторські пропозиції щодо вдосконалення механізму співпраці між реальним сектором економіки та державою з метою підвищення технологічного рівня виробництва.
The article reveals the role of innovation and investment activity in ensuring the economic security of Ukraine;discloses the author’s propositions of improving the cooperation of the real economic sector and government for the sake of upgrading of the production technology.
В статье раскрывается роль инновационно- инвестиционной деятельности предприятий в обеспечении экономической безопасности Украины; представлены авторские предложения по усовершенствованию механизма сотрудничества между реальным сектором экономики и государством с целью повышения технологического уровня производства.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/4825
Appears in Collections:Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (частина 2)
Кафедра міжнародних фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tokar.pdf439,77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback