DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра банківської справи >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30318

Название: Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії
Авторы: Диба, Михайло Іванович
Бєгун, Анатолій Володимирович
Білошицький, Олексій Володимирович
Ключевые слова: апроксиматор
безпека
волатильність
інтегральна оцінка
нейромоделювання
нечітко-множинний аналіз
фінансова безпека
approximation
safety
volatility
integral estimation
fuzzy technoljgy
modeling analysis
financial safety
аппроксимация
безопасность
волатильность
интегральная оценка
нейромоделирование
нечеткий анализ
финансовая безопасность
Submit Date: 2019-04-18T14:14:30Z
Issue Date: 1-Oct-2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба М. І. Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії / М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 336–352.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена аналізу особливостей управління фінансовою безпекою діяльності страхових компаній. В центрі уваги дослідження — формування моделей фінансової безпеки на основі нейромоделювання. Результати моделювання створюють умови для раціонального управління і отримання оптимального рівня інтегральної оцінки.
The article is sanctified to the analysis of features of management of activity of insurance companies financial safety. In the spotlight of research is forming of models of financial safety on the basis of нейромоделювання. Design results create terms for a rational management and receipt of optimal level of integral estimation.
Статья посвящена анализу особенностей управления финансовой безопасностью деятельности страховых компаний. В центре внимания исследования — формирование моделей финансовой безопасности на основе нейромоделирования. Результаты моделирования создают условия для рационального управления и получения оптимального уровня интегральной оценки.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30318
Appears in Collections:Кафедра банківської справи

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dyba.pdf466,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback