DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра банківської справи >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30239

Название: Банківська система України: інституційні зміни та інновації
Авторы: Примостка, Людмила Олександрівна
Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna
Примостка, Людмила Александровна
Диба, Михайло Іванович
Дыба, Михаил Иванович
Краснова, Ірина Вікторівна
Краснова, Ирина Викторовна
Конопатська, Лариса Василівна
Konopatska, Larysa
Конопатская, Лариса Васильевна
Нікітін, Андрій Валерійович
Никитин, Андрей Валерьевич
Боришкевич, Олена Володимирівна
Боришкевич, Елена Владимировна
Гойванюк, М. П.
Осадчий, Євгеній Сергійович
Осадчий, Евгений Сергеевич
Іванова, Тетяна Георгіївна
Шевалдіна, Валентина Геннадіївна
Шевалдина, Валентина Геннадиевна
Карчева, Ганна Тимофіївна
Карчева, Анна Тимофеевна
Козлов, Владислав Ігорович
Бєгун, Катерина Анатоліївна
Бегун, Екатерина Анатольевна
Суторміна, Альона Миколаївна
Суторміна, Катерина Миколаївна
Горбатюк, Лілія Анатоліївна
Лавренюк, Владислав Володимирович
Карчева, Ірина Яківна
Submit Date: 2019-04-18T14:13:16Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Банківська система України: інституційні зміни та інновації [Електронний ресурс] : колект. монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 434 с.
Краткий осмотр (реферат): Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації банківського капіталу, інновації у сфері банківських технологій, продуктів і послуг. З практичного боку узагальнено світовий і вітчизняний досвід дистанційного банкінгу, систематизовано методи оцінки його ефективності, виявлено новітні тенденції в регулюванні банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях. Особливе місце відведено аналітичному дослідженню надійності банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30239
ISBN: 978-966-483-980-5
Appears in Collections:Кафедра банківської справи

Files in This Item:

File Description SizeFormat
monogr.pdf4,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback