DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29582

Название: Банківське кредитування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr
Дыба, Александр Михайлович
Олійник, А. Ю.
Submit Date: 2019-04-18T13:16:40Z
Issue Date: 10-Nov-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. М. Банківське кредитування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. М. Диба, А. Ю. Олійник // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 118–120. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23181
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29582
ISBN: 978-966-926-199-1
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
118-120.pdf309,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback