DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29568

Название: Глобальний вимір та еволюція банкінгу
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr
Дыба, Александр Михайлович
Submit Date: 2019-04-18T13:16:28Z
Issue Date: 15-Jun-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. М. Глобальний вимір та еволюція банкінгу / Диба Олександр Михайлович // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 21–24. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У тезах проаналізовано основні етапи формування банківської системи в контексті активізації глобалізаційних процесів. Проаналізовано географічну та структурно-галузеву компоненти формування пріоритетів банкінгу. Надано прогнози стосовно реалізації таких тенденцій у майбутньому.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29568
ISBN: 978–966–926–193–9
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
21-24.pdf295,25 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback