DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29510

Название: Джерела фінансування соціальних інвестицій в системі розрахунків індексу SPI
Авторы: Гернего, Юлія Олександрівна
Гернего, Юлия Александровна
Submit Date: 2019-04-18T13:15:16Z
Issue Date: 10-Nov-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гернего Ю. О. Джерела фінансування соціальних інвестицій в системі розрахунків індексу SPI [Електронний ресурс] / Ю. О. Гернего // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 76–79. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29510
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
76-79.pdf338,79 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback